2016 m. rugsėjo 24 d., šeštadienis

Rudens kalendorius
Ruduo prasideda, kaip visada,
Klevas užsideda rausvą kepurę
Ir stebi lyg iš aukšto,
Nes beržo kasos gelsta pamažu,
Atrodo, kaip kukli mergaitė,
Tik į žemę žiūri.
Kodėl net medžiams rinko vardą?
Bet iš stebėjimų ilgų
Ir pavadinti mėnesiai,
Tiktai savaitės dienos – skaičiai.
Gražiausia – tai sekma diena,
Lyg protėviai prašneko
Ir išėjo į bažnyčią,
Taip šis žodis pasiliko –
Šventiškas.
Rugius pasėjo į dirvas,
O liną merkia, paskui jį nurengia –
Tai išmina spalius,
Kuriuos mažai kas matė,
Betgi liko vardas.
Puikus ir šis ruduo,
Klevo ir beržo lapai
Greitai kris – artėja lapkritys,
O šiandien gera –
Išskrendančias gerves sveikiname.Komentarų nėra: