2018 m. spalio 31 d., trečiadienis

Jau – rudenėlis
Plaukė antelė pas antinėlį,
Kad pasidžiaugtų,
Nors valandėlę
Pavasarėliu…
Jaunos dienelės –
Norai, svajonės, –
Kol suka gūžtą,
Krykščia, alioja…
Vasara baigėsi,
Vaikai užaugo,
Apsižiūrėjo – neturi draugo,
Ruduo atšaldė
Ežero langą…
Kur tu žiemosi,
Mielasis drauge?


Gyvenimo herojai – nepaprasti žmonės
Dabar keliai ir gatvės,
Apšviestos ir sužymėtos,
Pakelėse – vien atšvaitai,
Saugiai vaikščioti galėčiau,
Jei nesekiotų mintys,
Kaip gandrai…
Prisimeni vaikystę ir jaunystę,
Sumirga akyse dažnai
Ir nesimato pakelėse liepų,
Nebesisveikina beržai…
Diena – stulpelis įkastas,
Bet gan silpnai,
Užkliūni eidamas iš lėto,
O kaip norėtųsi,
Kad bėgtum, lėktum,
Praskleistum minutes,
Pajudintume ir sekundes,
Net sumirgėtų saulės stipinai.2018 m. spalio 30 d., antradienis

Šių dienų atgarsiaiAudronius Ažubalis

Ko pats nematęs,
Savo kailiu nepatyręs,
Nepasakosi ir vaikams,
Vaikaičiams ar pasiųsi žinią,
Kokia tavo vaikystė
Ir jaunystė buvo,
Nesupras…
Per kaimo netektis ir kančią,
Kaimynų akimis,
Galiu matyti ir istoriją,
Kokia baimė kaustė
Mus visus…
Ar mes laisvėjame,
Gal esame ir dabar sukaustyti
Prieš buvusius ir esamus
Išlietus paminklus,
Kai brolis ėjo net prieš brolį,
Statė vien stabus…
Karo ir pokario paženklinti,
Oi, vangiai atsibus.


Audronius Ažubalis renginyje

Viskas geraiMindaugas Pocius

Kai išgirstu po daugel metų
Mokinį savo draugams pasakantį,
Kad mano mokytoja,
Nutirpsta kojos,
Lyg vėl stovėčiau priešais klasę
Su kreida rankoje,
Rašyčiau lentoje:
Sveiki sugrįžę, mokiniai,
Rugsėjo pirmąją,
Sudie išvykstantys
Ir į gyvenimą,
Kaip ir savi vaikai...
Net nežinau, ką tu jutai,
Bet tavo akys sakė,
Kad tau ir man, –
Viskas gerai.


Mindaugas Pocius

Ramybės dienos
Ramybė tiems,
Kuriuos pašaukė dangus,
Jie klausiami neatsiliepia,
Už juos kalba smiltis,
Maža maža maža,
Už ją tik dulkė
Mažesne išlieka…
Ramybė – žemėje,
Kai apšarmoja medžiai,
Krenta lapai,
Plikos šakos lieka,
Sutupia ten žvirbliai
Ir kiemo balandžiai,
Eglių sėklas gliaudo
Kėkštai…
Ramybė ir už stalo,
Kai drauge mama ir tėtis,
Seneliai seka pasakas vaikams,
Ir byra žodžiai
Net iš jų gyvenimo,
Kaip iš kiauro rėčio…
Ramybėje net ir malda
Tikriau į dangų lekia.Į atmintį


 Ona Baliukienė

Jaunam atrodo,
Kad viskas – ateity,
Neskuba gyventi,
Planų – tiek daug
Ir dar daugiau,
Spėsiu įgyvendinti…
Kai pervirsti per šešiasdešimt,
Paskubi ir surašai
Ant balto popieriaus juodai,
Kad liktum ir savo vaikams,
Vaikų vaikams –
Į atmintį…
Nėra pasaulyje ir danguje
Pradžių pradžios,
Kaip nėra pabaigos,
Gimėme – iš niekur
Niekur ir nedingsime,
Ramiai gyvenkime.Dangaus žydrynė
Ne metuose – esmė,
O kelio vingiuose – žymė,
Išsukus – šunkeliai,
Gyvių nužymėti…
Ne raukšlėse – ta giluma,
Kurią turi kaktoje,
O daug giliau,
Kurios nemato niekas…
Išlygina džiaugsmas raukšles
Ir vėl eini į lietų,
Kad numazgotumei rankas,
Rankšluosčiu nusišluostytumei,
Kad ir padėvėtu…
Kirčiai – ne skriauda,
Atsitiesi iš lėto,
Žiūri į dangų, –
Kokia žydra ta toluma,
Visomis vaivorykštės spalvomis
Imi gėrėtis...
Gal jau užteks bambėti?
Kas manyje
Pasaulis – tu ir mes,
Vienas akmenėlis – aš,
Gėlės – vaikai,
Sėklos – vaikaičiai,
Mūsų palikimas
Manyje.
Šaknys – senoliai,
Žemėje ir danguje,
Kur nepasiekiama ranka,
O mintys rišasi viena gija
Per pasakas, giesmes,
Motinų ir seserų dainas…
Gyvenimas – tai tu,
Kai mes – šalia,
Gimtine, motina,
Tauta,
Malda ir papročių gausa.
Savas kelias
Keliai – tie patys,
Anksčiau buvo smėliu barstyti,
Žvyrą pylė kaimo vyrai,
Paskui ir grindinys iš akmenų
Ant rupaus žvyro,
Po metų kelias dešimties
Asfaltą juodą pylė,
Kai ištrupėjo nuo kaitros,
Užkamšydavo skyles, –
Netiko smėlis, žvyras…
Kelias nusitiesė
Iki pat smėlio kalnelio,
Kur iki šiol dar žvyrą pilame.


Mindaugas Pocius

2018 m. spalio 29 d., pirmadienis

Molio takaisMinu jau pramintus takus, –
Tėvai, seneliai irgi ėjo...
Per klonius, kalnus,
Dažną aplenkiu,
Brendu per upelius,
Nuplaunu savo pėdas…
Nemokė niekas tiesiai,
Skaityti gi mažai mokėjo,
Maldaknygė – vis atversta,
Užstalėje daugel metų išgulėjo,
Per ją ir tiesos ėjo...
Niekas mums brydės nežymėjo,
Beeinant daugel kartų
Tuo pačiu keliu
Molis tapo glitus,
Kaip tėvo rankomis
Lipdyta namo siena,
Taip ir einu,
Kaip ir jie ėjo.
Būk matomasJeigu nebūtų vasaros karštos
Po pavasario ankstyvo,
Nejausčiau ir tavo akių šviesos,
Kaip saulė kyla,
Kaip keičiasi orai į rudenį,
Nebūtų tiek gerumo,
Kai ledą žiema grūdina, –
Eini per sniego kauburius
Ir žingsniai taukši,
Plutą judini…
Dabar jau gaila,
Nes ant sniego gėlės
Lenkia galvas,
O iš po patalų
Gležnas daigelis
Vos vos merkiasi,
Paduodu ranką – kelkis.
Atsakė man žiedelis:
„Nesirūpink, kelsiuosi,
Kol pailgės diena,
Abu šiek tiek palauksime’’…Iš po sniego
Gausios dovanėlės
Nuo pat vasarėlės,
Iš po sniego kelia
Savo kepurėles…

Nieks nenori gultis
Į juodąją žemę,
Kol dangaus mėlynė
Tokį grožį semia…

Kaip man nežydėti,
Jauna noriu būti,
Į tave lygiuotis,
Mesti sniego gniūžtę…

Skristi ir vėluotis,
Kai vėjelis pučia,
Oi, balta žiemuže,
Nenoriu paklusti.

Ne laiku pražūti...
Mūsų - daug
Gimtinė ir Tėvynė,
Laimė, kai sutampa,
Atsigula į žemę,
Į tuos pačius kapus,
Ten šlama beržas,
Pražysta ir našlaitės,
Susirenka pažįstami,
Lanko draugai draugus.
Nelaimė, kada nesutampa
Nei žodžiai, nei kalnelis,
Lyg atskiras dangus,
Mėnuo kybo ir dejuoja,
Raudona strėle pervertas,
Kas bus rytoj, kas bus?
Vienus apverkia,
Rašo padėkas iš anksto,
Kitiems – tik varpo dūžis
Nuolat skelbia, –
Buvo gal ir bus...
Viena Tėvynė – mūsų,
O mūsų – daug pas mus.


Vėlinių savaitė
Ateina laikas – vėlių metas,
Kai minime savaitę,
Kas ten – po žemėmis
Ir danguje prisikėlusius,
Nes tarp dangaus ir žemės –
Nematoma srovė,
Upeliuku sruvenanti…
Prasideda ji iš gilios versmės,
Tėvų ir protėvių gyvenimo,
Kuo ilgiau gyveni,
Tuo žiotyse platėja,
Atsiveria, lyg vandenynas,
Kur viešpatauja saulė,
Dievo tvarinys,
O mes – dulkelė,
Plaukianti į dangų.Palaima
Palaimintos savaitės…
O gal tiktai dienos,
Nors valandos,
Be ašaros ir skausmo, –
Gyvenimas susaisto
Tokia stipria styga,
Kad skamba ir nenori skirtis,
Nes tai – tavo laimė…
Palaiminta paukščio giesmė,
Kiekvienas geras žodis – žiedas
Ir visada – palaima,
Tarsi stovėtumei šalia
Bedugnės krašto
Ir lauktumei palaimos...
Ačiū Tau.UžuojautaNijolė Baužytė
Užuojauta dėl artimo mirties

Rašau užuojautas žmonėms,
Kuriuos mažai pažįstu,
Rašau ir tiems,
Su kuriais jau su visam
Šiandieną reikia išsiskirti,
Prabėgusia jaunyste ir atmintimi,
Kuri nebe sugrįžta.
Kiek nueita kelių,
Prikelta kaimų ir miestelių...
Koks buvo noras – ginti savo šalį,
O liko raidės ant pilko akmenėlio
Šalia mūsų bendro kelio...
Dieve, pašventink jos kelionę
Į amžinąją karalystę,
Vykdau menką jo dalelę –
Ašara palaistau kelią.

Ona Baliukienė

Pirmas sniegas
Pirmas sniegas – baltas baltas,
Toks nekaltas ir nešaltas,
Nusiprausiu sau veidelį
Prisiminsiu jaunos dalią,
Dar žydėsiu, kaip gėlelė…
Laimė – pirma balta snaigė,
Tik nutūpia ir jau baigiasi,
Tirpsta ir pirma svajonė,
Pasigauti gražų Joną…
Dieve, duok man iš dangaus,
Ko labai labai prašau:
Man sveikatos, bet ir tau,
Miela sese ir brolau.
2018 m. spalio 28 d., sekmadienis

Laiko slinktis
Taupus ruduo,
Dosnus ruduo,
Gražus ir šiltas,
Jis geras geras,
Kaip sava šeima,
Kuri norus išpildo.
Spalvotas lapais,
Paskutinėmis gėlėmis,
Upelių vagomis,
Kai jas vanduo papildo,
Vakaro tyla,
Lėtesnėmis laiko slinktimis
Taip masina ir trikdo.
Ruduo – ne už kalnų,
Visi tai girdime,
Dažniau į dangų žiūrime
Pro žemės akinius,
Saulę atspindinčiais.
Ruduo – tai laiko paslaptis,
Kodėl saulutė – taip žemai,
Kur ji savo vaikus,
Žvaigždeles,
Šiandien migdo.Varnai
Suskrenda juodvarniai
Arčiau namų,
Vasarą pievose
Kamanių medų kopinėję,
Nebėra pradalgių,
Sugintos karvės – tvartuose
Rupšnoja ramiai šieną, –
Nesikapstysi po jų atliekomis
Per žiemą...
Nebėra karkvabalių lervų,
Badas gena,
Nebijo nė žmonių,
Niekas seniai negaudo ir nešaudo,
Kaip Donelaitis rašė
Apie baudžiauninką mužiką, –
Tie laikai praėjo, –
Ir neprakeikia pamotė pikta,
Kalnai – toli,
Viršūnes saugo vėjas,
Iš ten tik girdisi perkūnija
Ir aidas atskubėjęs.
Žydintys
Kas buvo praeity,
Tegu ten pasilieka,
Nesugrąžinsim nieko,
Nužydi gėlės,
Nuskabome ir surenkame sėklas,
Pasėja likusias ir vėjas...
Nuo šalčio saugome šaknis,
Kai kurias iškasame,
O kitos pačios prisitaiko
Ir suželia pavasarį,
Tarsi iš nieko...
Kada užversime pavydui
Ir kitoms blogybėms
Savo namų duris,
Pasibels ir gėris,
Patikėk.
Laiko vaga
Kol aš jus turiu,
Nesibijau paklysti,
Pasaulis – toks gražus, –
Antra, trečia jaunystė…
Auga vaikai,
Kaip ridikėliai lysvėje,
Vaikaičiai kalba dar šveplai,
Bet laikas juos išmokys,
Kad nepasiklystų…
Gyvenimas – ne valanda,
Ne laikrodžiai ant sienos,
Teka tiesia vaga,
Kaip upėse vanduo,
Kas dieną,
Vis į naują dieną.


Marylove Baliuka

2018 m. spalio 27 d., šeštadienis

Godulys
Didžiausias stabdis – godulys,
Kada vieni kitiems
Skersai kelią stojama,
Kam tau – ne man,
Prasideda dalybos,
Pamirštama ir kitų ateitis,
Naujų namų statybos.
Kaip namo stogą užtaisys,
Kai net vandens lašu
Dažnai nepasidalinama
Ir pliaupia lietus per akis,
O kada atsimerkti –
Nebe žinoma.
Atsitiktinumai


 Suvenyras

Dažnai atsitiktinumai
Būna būtimi,
Yra nematoma trauka,
Kada du žmonės
Ėjo tuo pačiu keliu,
Pagaliau ir susitiko, –
Mokytojų širdys plaka,
Kaip dviejų seserų,
Dabar jau neišskirs jų niekas.
Tau galiu pasakoti atvirai,
Nebijau – nesmerksi,
Mes – tos pačios kartos,
Kaip gėlės šaknys,
Stiebas – žiedas, –
Jis – aukščiausiai,
Sese.Janė MartinkėnienėAmžinas pavasarisLiepos mama


Liepa ir Nojus

Gėlės žydi neilgai,
Tik savo laiką – vieną vasarą,
Medis užauga ir palaukia,
Kad ant jo šakų išsilukštenę
Pakiltų paukščiai,
Laiką skelbtų.
Mes – žmonės
Turime kelias kartas
Per savo amžių, –
Močiutės ir seneliai,
Tėčiai, mamos
Priglaudžia prie širdies
Beaugančias ir kylančias
Mažytes atžalas.
Rūta vėl suželia
Anksti pavasarį,
Kad sužaliavusi per vasarą,
Papuoštų rudenį žalia spalva,
Nelyginant pavasarį.
Mes – žmonės,
Esame ir gėlės, medžiai,
Paliekame savo vaikams
Pražydusį pavasarį.

Mindaugo Pociaus ir Jurgitos Pocienės šeimaArtimi
Man – gera,
Kai tau – gera,
Man ilgu,
Kada tu esi toli,
Man skauda širdį,
Kai tau liūdna,
Man visada negera,
Jeigu tu sergi, –
Jaučiu net iš toli.
Mums būtų linksma
Prie sraunaus upelio,
Klausytis vakarais,
Kaip jis gurgena,
Pasislepia toli toli,
Mums būtų labai gera,
Žiūrėtume į ežerą,
Kur plaukioja antelės,
Vaikšto pakrašty,
Visai arti…
Man dabar gera,
Nes esame arti,
Nors mintimis.2018 m. spalio 26 d., penktadienis

Susitikimai


Skiriu mokiniui Mindaugui Pociui ir jo gausiai ir gražiai šeimaiMokyklos durys užsidaro
Po išleistuvių valso,
Šokto su draugais,
Atsisveikina ir mokytojai
Su savo mokiniais
Ir išsiskirstom po pasaulį,
Kur laukia jau kiti,
Mažiau pažįstami veidai,
Į savąją mokyklą
Sugrįžtama retai...
Atrodo, buvo vakar,
Bet negrįžtamai.
Lieka amžina nostalgija,
Ji atsispindi šeimoje,
Kai sėdi su savais vaikais,
Juos besimokančius matai,
Kada užsideda kuprinę
Ir išskuba į klasę,
Kaip buvo tau taip neseniai.
Susitinki su mokytojais
Renginiuose ir gatvėje,
Ir tarsi sau sakai:
„ Oi, kaipgi pasikeitė tavo plaukai,
Bet liko tokios pačios akys,
Laukiančios ir prašančios,
Kad susitiktų mūsų žvilgsniai,
Krykštautume, kaip vaikai.’’Su Mindaugu Pociumi


Mindaugas Pocius su žmona Jurgita Pociene
Renginys "Būk matomas"

Vienas kalnas
Tu nebuvai su manimi,
Kada kopiau į kalną,
Klaidūs tie takai, –
Po kojomis – skalda,
Byranti vis į tarpeklį,
Apačioje – vainikai,
Čia pat – antkapis,
Iš to paties akmens atskeltas,
Kiekvienas kalnas kalba…
Tu nebuvai su manimi,
Kai man skaudėjo galvą
Dėl tavęs ir dėl visų,
Kurie šiandieną nekalba
Ir net rytoj nežinosi,
Su kuo kalbu,
Kas klausosi,
Kas kalbina,
Nors visi kopiame,
Lyg į tą patį kalną.