2021 m. birželio 30 d., trečiadienis

Gyvename

 


Greičiausiai pastebime

Prie gatvės krūmelius, –

Ne veltui juos sodina,

Mažus laisto, paskui karpo,

Kad neužstotų ir langų,

Palieka durims tarpą…

Kažkas už jų gyvena:

Dirba, vaikšto,

Vaikus augina, seną lanko,

Padeda pamiršti netektis,

Pamatyti saulės laiko lanką…

Bėga gyvenimas vienodai –

Gatvės grindinys tik pilkas,

Nors lietaus vis laistomas…

Nušluoja rytais pėdas,

Naujos įsispaudžia, –

Vaikštom.2021 m. birželio 29 d., antradienis

Mano gyvenimo vaizdelis

 
Sunku dabar pasakyti, kas lėmė, kad tėvai nieko neišmesdavo, o padėdavo ant molinės pirkios lubų, užpiltų spaliais. Ten buvo radinių lobiai vaikui. Dažnai tėtis ir perdarydavo kažką tinkama ūkiui po kiek laiko. Iš žibalinės lempos gaubto, ilgai trindamas nupjovė virvele ploną dalį ir padarė dešroms kimšti įrankį, o aš ten radau kvepalų buteliuką, kokių dabar niekur nematau: mažas, plonu kakleliu, o taip gražiai stiklas išraižytas. Dar ir kamštelis stiklinis. Atkimšdavau ir pasklisdavo gėlių kvapas. Ir kaip išsilaikė per tiek metų, kol užaugau…

Dabar einu pro darželius, ypač vakarais, ir atrodo, kad grįžau į savo vaikystę: kvepia geltonos lelijos, nasturtos, rožės, rūtos, mėtos, net jų nepalietus.

Paaugusi radau, kaip kvepia vandens lelijos: vakare užsiskleidžia, o ryte vėl kvapu vilioja, turbūt juos taupo, kaip tame kvepalų buteliuke, uždariusios naktį. Iš geltonųjų nužydėjusių lelijų pasidarydavau panašius buteliukus, bandžiau sutrynusi gėles ir kvepalų pasidaryti, bet nepavyko, – kotelis greitai sudžiūdavo ir nesilaikydavo – netiko užkimšti.

Ne kartą ežero pakrantės smėlyje rasdavau gurgolus, panašius į stiklą. Kai nuplauni, nubarstai smėlį, pamatai įvairias figūras, tik vėliau supratau, kad ten buvo trenkta žaibo. O vaikai kartais sėdėdavome ir žiūrėdavome, kaip žaibuoja, mirties liežuviai krenta su dundesiu į vandenį visai šalia, vanduo kvepėjo ne lelijomis…Nepataikė ir nevirtau stiklo gabalėliu. Šiandien vėl viskas kvepia.

Iš kokių gėlių buvo pagaminti seniau kvepalai ir dabar tebėra mįsle...

Ona Baliukienė

Sveikatingumo pamoka

 Audra užeina ir nuskabo žiedus,

Nulaužia jaunas šakeles,

Kol rožių krūmas atsitiesia,

Praeina visa vasara…

Rožes sodina tik prie namo sienų,

Paramsto, pariša šakas,

Kvepia balkono langą vos atvėrus,

Pasikalbi su bitele…

Oi, kiek tos šiltos vasaros,

Kai nesibijai vėjo,

Gaudai šiltas čiurkšles, –

Štai šienpjovių dalgiai nuskambėjo

Ir vėl – ruduo,

Lyg mano sveikata.


Gintaras ir žiedas


Pasaką prisimenu,

Gintaro pilis,

Ašaras nuriedančias

Kopų pakrašty…

Ištirpina karštis,

Surenka audra,

Nuskandina vargą,

Dengia drobele…

Gintaras atvėsta

Sūriam vandeny,

Lyg ir aš sėdėčiau,

Kelčiau dainomis…

Gintaro karolius

Dovanų gavau,

Trūko tiktai žiedo,

Jo senokai laukiau,

Regis, pasenau.


Ačiū, Judita Girdenis

Spindulys

 
Sutikau saulę danguje,

O spindulys man – ant takelio,

Žengiu – jis eina

Su manim drauge, –

Nė tai šešėlis, nė riba,

Kurios ir peržengti

Niekas negali…

Ko padaryti negali,

Ir sielotis neverta,

Pradžia – tai spindulys,

Nubėgantis į tamsą…
Braškės

 Vakar nutaikiau valandėlę tarp liūčių ir nuėjau į turgelį braškių - pilna prekeivių, įvairių kainų uogų. Stovi moteris ir tokia liūdna pasirodė. Prieinu arčiau, o ji net apsiverkė, - jos uogos buvo mažytės, susisukusios ir pigiausios. Sako, užėjo kruša ir nutalžė daržą, liko tik tokios. Negalėjau nenupirkti, nes sakė renkanti pinigėlius anūkėliams. Bekalbant taip švietė saulė, o staiga tokia liūtis užėjo, turėjau ilgokai pastovėti, kol baigsis. Liūtis būna ir su saule...

Išsirinkau geresnes parsinešusi, o kitas teko išmesti - karčios, kaip tos moters ašaros...2021 m. birželio 28 d., pirmadienis

Brandinamas meilės vaisius

 Pražysta rožė,

Kai pajaučia šilumą,

Pakvimpa saldžiai,

Kai drugelis ją paliečia

Švelniu sparneliu,

Pajunta meilę išsiskleidusi,

Suvirpa liaunu stiebeliu,

Palinksta nužydėjusi,

Pabarsto žiedlapius

Ir virsta uoga

Tarp aštrių spyglių…

Tas gali skinti

Meilės vaisių,

Kas visą laiką buvo

Nuo pat pradžios

Su žiedeliu.

Ar tiek ištvėręs būtumei,

Kad nenuskintum per anksti?Mano vasara

 
Kaip smagu bėgioti

Per balutes lyjant, –

Šiltas vėjas pučia,

Vaivos juosta kyla…

Pamenu vaikystę –

Basas kojas pievose,

Žemuogių ploteliai,

Smilgų šluotas veriant…

Krenta skaidrus lašas

Ir iš debesėlio,

Perbraukiu per skruostą

Gegutės ašarėlių…

Dar kelių metelių

Paprašau gegutės,

Kai nutyla miškas,

Girdžiu bangas ūžaujant.2021 m. birželio 27 d., sekmadienis

Pusamžis

 
Skamba melodija liūdna,

Leisk su ja drauge liūdėti,

Iš sielos gilumos gaida

Tyriausiu jausmu liejasi…

Plaukia prisiminimai debesėliu,

Baltus pakeičia pilkas

Jie abu – skylėti,

Saulutė nusišypso ir džiugu, –

Praeina lietūs…

Aplanko liūdesys –

Perkopus per penkiasdešimtį

Ar ši data labai arti,

Skaičiuoji žvakeles ar puokštėje gėles –

Tai tavo laikas,

Nuolat degantis, priverčiantis liūdėti…

Jaunystė – kiauras skėtis,

Čia – debesys ir saulės spindulys,

Abu tame laike pritilę,

Pasislėpę...

Džiaukimės, kas po mūsų lieka.2021 m. birželio 26 d., šeštadienis

Rožių krūmas

 
Skubu padovanoti rožės žiedą, –

Neilgai jis žydės,

Trumpėja mūsų dienas

Ir dar trumpės…

Įdedu švelnų žodį į kiekvieną,

Rože tegu žydės,

Bitutės dūzgesys kiekvieną dieną

Man vis tave primins

Ir širdyje skambės…

Kai žiedelius paliečiu,

Krenta rytais rasa,

Po vieną garsą kviesčiausi,

Skambėčiau lyg styga,

Bet vėl atslinko sutema…

Ne visos gėlės užsimerkia,

Kitoms jėgų nėra.
2021 m. birželio 25 d., penktadienis

Iš pelenų baladės

 
Kiekvienas daiktas virsta dulke,

Smėliu ar deglu,

Žvaigždele siela pakyla, –

Tu į tai tiki,

Kol esi gyvas...

Ir nesudegs viltis,

Kad ir akmuo liks amžinas,

Kai bus sunku,

Pašauksiu – atsiliepsi

Iš dangaus aukštybių…

Eini gyvenimo keliu,

O tavo takas – vienas iš kitų,

Semi iš smėlio kauburių,

Pro pirštus smiltys byra,

Jautiesi ir nedaugeliu,

Kuriuos žemė prisimena, –

Pelenas – vėl gyvas.
Kai žemė ašaroja

 
Žiūriu rytais į dangų –

Saulė kyla,

Raudoniu svyla debesų kraštai,

O žemė ašaroja,

Krenta nuo žiedelių

Dideli rasos lašai

Ir greitai išgaruoja,

Kaip mūsų atminty

Pažįstamų žmonių veidai…

Saulė aukščiau pakyla –

Netgi debesėlis

Vietą jai užleis,

Nukris į žemę dideliais

Lietaus lašais,

Žiedeliai išsiskleis, –

Jie nepamiršta savo sesių, brolių,

Pražysta tuo pačiu metu

Ir tokios pat spalvos ...

Ar lieka tokie patys

Ir lašai?2021 m. birželio 24 d., ketvirtadienis

Iš praregėjimų

 
Skina gėlę – dovanoja,

Rožei spyglius apvynioja,

O žiedelis – nuostabus,

Kvapas jo labai svaigus…

Kerta žolę – suvynioja,

Kad nežūtų pievos sotis,

O žiema – tokia ilga,

Kaip sunki dažna liga…

Skauda gėlei, –

Jos stiebelis

Pasakyti to negali,

Tik užmerkia akeles,

Kaip visi –

Ir tu, ir aš.
Saulėgrąža

 
Saulė savo šilumą

Mums dosniai atiduoda

Kasdien pakildama,

Žemė kas rytą padėkoja

Ir palydi saulę nakčiai,

Kad paskaičiuotume drauge

Danguje žvaigždeles…

Kvepia pievos – sausta žolės,

Prasideda branda,

Reiks kirsti vasarojų,

Paskui – rugius,

Tokia saulės grąža

Ir žemėje, ir danguje.2021 m. birželio 23 d., trečiadienis

Meilės takeliu

 
Meilė – tai muzika graži,

Svajonė vieniša

Paparčio žiedo vidury,

Tokia miela, graži,

Kol nepasiekiama – toli toli…

Neleisk žiedeliui užsiskleisti,

Mokėk ir iš arti atleisti,

Meilės kalba – tyli tyli,

Ir iš toli melodiją girdi…

Meilė – paveikslas,

Išgalvotas vaizdinys,

Prie jo visą gyvenimą eini,

Paparčio žiedo taip ir nerandi…

Nuskrido meilė bitele,

Saldus takelis

Veda pas tave.Joninių naktis

 
Nusiprausiau rasa,

Sužibo jonvabalio

Nuostabi liepsnelė, –

Jaučiuosi dar jauna,

Žiūriu į priekį,

Naują kelią...

Paparčio žiedą

Tau nešu delne,

Nedegina, jis žalias,

Ką tiktai surastas,

Su šnabždesiu ir jauduliu

Giliai širdy,

Prisipažinimu vėl pirmai

Meilei…
2021 m. birželio 22 d., antradienis

Paskutiniai pamąstymai

 

Kas lemta iš dangaus,

Pats negali atimti ar pridėti,

O žemė – draugas,

Kaip ir mes čia – laikini,

Tada ir sužinai,

Kaip reik visus mylėti,

Atleisti sau – kitiems,

Jei buvo kas ne taip – neapgalvota,

Po kurio laiko

Žodžiai tampa svetimi…

Išsiskiria keliai – gali ir vėl sueiti,

Tik vienas kelias negrįžtamas –

Nei žeme,

Nei dangumi.


Ona Baliukienė

Neištartas žodis aidi


Daug danguje žvaigždelių,

O debesyse – lašų,

Kris dar ne kartą prisiminus

Ir ašara skaisti,

Rasa pripildys rasakilos

Žalią lapelį…

Rieda lašai,

Kai muzika užgroja, –

Tyri garsai sujaudina,

Matau šiek kiek panašų žiedą

Į bijūną rausvą,

Koks buvo tavo veidas,

Šaukiu tavo vardą…

Kas tai – iš dangaus,

Paskutinio žodžio aidas,

O gal tyra meilė?Joninių laužai

 


Joninių laužai

Nuo aukštų kalnų,

Vainikų žiedai

Plaukia upeliu…

Daugelio šalių –

Baltijos krantai,

Susisiekt bandai

Nors ir dainomis…

Šiltas čia vanduo,

Sūrus nuo seniai,

Gal ką pamiršai

Ir nesugrįžai…

Vainikas iš pievų

Ir lauko gėlių,

Spindinti žvakelė

Plaukia viduriu…

Leiskite pasveikinti

Jonus ir Janes,

Mūsų kalbą šventą,

Baltas ramunes.2021 m. birželio 21 d., pirmadienis

Našlių kalba

 


Kalbėkime – kalba duota,

Kad mes suprastume viens kitą, –

Po daugel metų vis sapnuojasi,

Tu tyliai pradingsti,

O taip sunku paklydus,

Nežinomi keliai ir žmonės svetimi,

Nė ko paklausti negali…

Kalbėkime – turi išgirsti,

Nerišlūs žodžiai – tik sapne,

Aplinkui – vis kalnai, pakalnės,

Vieškeliai ir bėgiai dunda susikirtę,

Tyla – tai vienuma,

Kalbėkime, kai niekas nebegirdi,

Kas mintyse…

Taip gera – patylėjome,

Nors ir po daugel metų sveiką,

Pamačiau tave sapne, –

Pasiklydau kelyje,

Kalbu viena ryte.Buvo ir nėra

 


Kaista ir beviltiška, –

Negali ilgai tikėti,

Kad buvo – nebėra,

Lyg du upeliai susibėga

Ir taip išdžiūsta,

Kai prisideda kaitra…

Kalbėjai apie lietų,

Skausmą ir takelį paežerėje,

Dvi ašaros ištryško

Ir veidu nubėgo,

Buvo – nebėra...

Nuplauna saulėtekį lietus,

O ašara – sūri ir vakarais,

Pėdas veide palieka,

Bus, kaip ir buvę,

Buvo ir nėra.
Draugui Valentinui Geniui išėjus

 

UžuojautaTau – paskutiniai žodžiai,

Kurių nebeskaitysi,

O aš rašysiu ir rašysiu

Ant debesų ir medžių lapų,

Ant ežero bangelių Siesarčio,

Šventosios, Anykštos, Neries,

Kur tik pasieksiu,

Mintyse ir nuo širdies,

Tik dėl tavęs…

Netiko juodi rūbai

Ir niekada netiks tau,

Nes šviesus pasaulis pasilieka,

Kada tavęs nėra,

O bus vis akyse,

Kai baltu debesėliu virsta

Vyturėlių giesmės,

Nušvinta saulė ir virš žemės,

Mūsų atminties.

Nepinsiu šįmet Joninių vainiko,

Per Vėlines žvakes

Vėjas užpūs,

Diena užges.


Ona Baliukienė

2021 m. birželio 20 d., sekmadienis

Smėlio laikrodis

 
Kada augau, žaidžiau

Prie upelio švelniais akmenėliais –

Juos nugludino srovės,

Tyras ir gaivus vanduo,

Buvo slidūs pavasarį,

Rudeniop – apšerkšniję, –

Taip žinojau ir mėnesius,

Pastatydavau pylimus

Ir iširdavo pamažu…

Dabar žaidžia vaikaičiai

Su negyvomis kaladėlėmis,

Garvežiai ir mašinos,

Pastato pilis,

Byra nuo jų geltas smėlis

Ir netikras vanduo dubury…

Neparodysiu jiems akmenėlių, –

Gimtinės upelis – toli,

O amžių skaičiuoja,

Jei ne akmenys, tai kaladėlės,

Medžio šaknys vandens sūkury.Laimės žiedeliai

 Pirmi žiedeliai – iš atolo,

Baltai pražysta pakelės,

Trumpai kirpti dirvonai,

Bet spėja nužydėti,

Subrandina smulkią sėklą

Ir pasisėja pakraščiais…

Toks minkštas žemės patalas –

Visų mūsų svajonė,

Saulėgrąžos pradžia –

Be aiškios pabaigos,

Boluoja visos pievos,

Lyg avinėlių garbanos,

Sniego puta karščiu alsuoja,

Bitutė neaplenkia nė vienos galvos…

Čia suradau ir laimę – penkialapę,

Pinu ant smilgos

Ir vainikėlius,

Žemuogėmis kvepiančias pakrūmes,

Miško takelius,

Laukiu, kada jais eisime abu.


Gyvasis vanduo

 
Gyvenimas – tai šventas raštas,

Rašai jį nuo pradžios

Ir ligi pabaigos,

Pradedi nuo pirmo žodžio,

O jis išauga ir į sakinį,

Kada padėsi tašką,

Ir šis daugiau nesikartos…

Pradėjau dieną – ji į vakarą,

Pradėjau žodį – jis iš sielos gilumos,

Kaip reiks pabaigti laišką,

Kad jis išliktų visados…

Gyvenimas – keliai,

Dar mūsų neišvaikščioti,

Ar susikibę rankomis nueisime,

Kur šniokščia bangos

Šventosios, Anykštos, –

Užtektų mažo upeliuko,

Kuris kartotų ir kartotų vardą

Dar kitoms kartoms...

Mes – gyvastis,

Kol rašome ir kalbame,

Bet dar tekės srovė net ir be mūsų,

Kaip gyvasis vanduo.
2021 m. birželio 19 d., šeštadienis

Debesų kaktomuša

 


Atrodo, viską pasakiau,

O iš tavęs šiandien –

Nė vieno žodžio, –

Nutilo sielos balsas

Ir tu gerai žinai,

Kaip suskamba akordas,

Kai atsiliepia aidas

Iš miškų ir sodų…

Galbūt užstojo garsą

Ir aukšti kalnai,

Debesų kaktomuša,

Griaustinis ir žaibai, –

Taip reikia šiandien gero

Kasdieninio žodžio…

Suskamba vakaro varpai,

Malda vienumoje – graudi, –

Išeiname po vieną,

Kaip vieniši gandrai,

Neradę lizdo,

Savo antros poros.
2021 m. birželio 18 d., penktadienis

Slaugos ligoninė

 


Ligoninė – vieta,

Kur slaugo,

Gydo kūną,

Prikelia gyvenimui,

Kai nebėra skausmų…

Pasikeli – žiūri pro langą,

Eini namo,

Paskui ir į kiemą,

Tarp sveikų žmonių…

Jaučiuosi nusikaltusi,

Nors ir nėra kaltės,

Prisimenu – tarsi budžiu,

O tu jau pririštas prie lovos,

Maitinamas kitu būdu,

Girdomas per veną,

Sveikatos meldžia artimieji,

Sielos slauga – svarbu,

Kada jauti,

Palengvina skausmus...

Oi, kiek mačiau anksčiau

Ir tokių – savo artimųjų

Ir visai nepažįstamų,

O dabar ir tu…

Sveikatos melsti tegaliu.


Ona Baliukienė


2021 m. birželio 17 d., ketvirtadienis

Vasara


 

Kelias į dangų

 


Čia pat, tarp mūsų,

Yra pragaras ir rojus,

Kiekvieną dieną – skaistykla,

Jei tikime rytojumi,

Dangus – čia pat…

Kiekvieną dieną – vis ieškojimai,

Kas nepatirta,

Tas, rodosi, – saldu,

Daugiau mažiau – kasmet arčiau,

Šalia...

Visatos vandenynas – neapčiuopiamas,

Bejėgiai tai, kas buvo,

Pakartoti,

Atidedam rytojui,

Kažkas suras…

Vis einame, kitus rikiuojame,

Kalnas ir giliausia praraja

Mūsų sieloje – čia pat,

Atsiveria ir dangaus vartai,

Žingsniais dar nepamatuoti toliai,

Kitus pažįstame pagal save,

Įvertinsime laiką,

Kai susiliesim su žeme...

Kuris pirma?


Ona Baliukienė

2021 m. birželio 16 d., trečiadienis

Kada ateina pažinimas

 
Pažįstu žemę nuo tada,

Kada vaikščioti pradėjau

Po žalią pievą,

Pažinau ir šaltinėlį,

Kai per jį bridau,

Pažinau kalnelius,

Kai žiemą slidinėjau,

Paskui kopiau, kopiau…

Pažįstu žmones,

Su kuriais nors kartą pakalbėjau,

O ir dabar žinau,

Koks geras vardas duotas

Jiems tėvų,

Palaimintas dangaus.

Pažįstu meilę visuotinio kūrėjo,

Todėl neužminu nė skruzdėlės,

Nenuskinu gėlės,

Kurios nesodinau,

Nežeminu nė vieno,

Nors ir kitaip mąstau…

Ateina pažinimas

Iš žemės ir dangaus,

Mylėkime vieni kitus,

Prašau.


Ona Baliukienė

2021 m. birželio 15 d., antradienis

Dalinkimės, ką turime širdy

 Išskridę paukščiai

Ne visi sugrįžta, –

Nusilpsta kūnas

Silpsta ir sparnai,

O mintyse – jaunystė

Ir kartais pamiršti,

Kad nė sekundė nesugrįžta,

Skrendi ir nežinai,

Kur ir kada

Pasibaigia skrydis,

Į ateitį ir amžinai…

O žemėje vėl gėlės žydi,

Žieminės keliasi tik iš šaknų,

Kitų surenki sėklas,

Barstai jas po langais,

Ne visos ir sudygsta,

Džiaugiesi vienu žiedeliu…

Dalinuosi su tavimi

Dar šios minutės laime,

Vasaros džiaugsmu,

Liūdesiu ir skausmu...

Nejaugi amžinai?Ona Baliukienė


Gedulo ir vilties puokštė

 


Vasara prikėlė darželius, –

Žydi krūmai rožių,

Skleidžia pavėjui kvapus

Ir akacijos, jazminų puokštės…

Byra pavieniai žiedai,

Žemė pasipuošia,

Neišvardinsiu visų, – vienu žodžiu, –

Meilė, gėris, grožis…

Kvepia bičių inkilai,

Ant kojelių ir mažų sparnų

Suneštos žiedadulkės geltonos

Virsta medumi,

Kvepia miestai, sodžiai…

Man tėvynė – vasara,

Su žiedų kvapu,

Su žiedelių margumu,

Žalios rūtos šakele,

Dainomis sesučių, brolių…

Kas negrįžo iš tremčių,

Tiems, nors ant kalnelio –

Puokštė.

Ona Baliukienė2021 m. birželio 13 d., sekmadienis

Puokštė po daugel metų

 
Žiedų – daugybė, –

Žydi visas krūmas,

Tik du išsirinkau,

Nes jie į žemę žiūri,

Palinkę, betgi nenulūžę,

Kiekvienas – sau gražus...

Du gyvenimai – iš vieno kelmo

Ir tų pačių šaknų,

Kuriuos tik žemė peni,

O saulė šildo iš dangaus…

Jie primena senus metus,

Daugybę ir žiedų,

Mokyklos siaurus laiptus,

Ant durų – išleistuvių

Ąžuolo lapų vainikus,

Kvapnius bijūnus,

Paskutines tulpes,

Jazmino baltus žiedelius…

Kaip gera dviese,

Skaičiuoti žiedus,

Lyg praėjusius metus.

Ona Baliukienė

Atgarsiai

 Pirmi lietaus lašai –

Rudens atodūsis

Prieš artėjantį rugpjūtį,

Mėnuo plaka dalgį,

Saulės plaukus ruošiasi

Nukirpti,

Vėjeliu nupūsti…

Bėgu pasislėpti po klevais,

Kol lapai dideli,

Žali lig rugiapjūtės,

Kvepia beržo vanta,

Su gelsvais gurgučiais,

Laša šilti lašai,

Per veidą ritasi į žolę, –

Laikas atsipūsti…

Beržai, klevai,

Jazmino kvapni puokštė,

Našlaičių atviros akutės

Saulės spinduliui

Ir lietui…

„ Būti ar nebūti.’’


Ona Baliukienė

Vardadienių šventės

 


Nėra dienos,

Kad joje nebūtų

Vardo – šventės,

Kai mūsų dar nebuvo,

Buvo jau vardai...

Bažnyčių varpas skelbia:

Bus ir atlaidai,

Už menkas nuodėmes,

Paklydimus atleista,

Neklysdamas nerasi ir atsakymo,

Ką gero padarei…

Kai nuo žiedelių

Gailios rasos krenta,

Renki, spėji burtažodį,

Gal ten tavo darbai...

Piemuo, karalius,

Juokdarys, siuvėjas,

Žvejas, batsiuvys turėjo vardą,

Kiekvieną dangus laimina,

O žemė užkasa,

Kad čia išliktume

Su savitais vardais ilgai.


Ona Baliukienė

2021 m. birželio 12 d., šeštadienis

Dangaus sodai

 
Dangus – didžiulis

Melsvas vandenynas

Su debesų salelėmis,

Virš jų – ugninis skritulys,

Riba, kur baigiasi šviesa,

Prasideda naktis.

Plaukiu per dangų,

Žemėje – gėlynai,

Rojaus sodai,

O pati žemė – vaisius,

Pradžių pradžios sultingas obuolys,

Ramunės – baltos žvaigždės,

Iš jų vainiką pinsiu

Ir atsiras svajonė,

Džiaugsmo apsuptis,

Saldžiabalsių kanarėlių giesmės,

Vienišos gegutės ilgesys...

Ona Baliukienė