2021 m. balandžio 15 d., ketvirtadienis

Jausmų banga

 Virš debesų – skaistus dangus

Ir šviesi saulė,

O naktimis – žvaigždžių šviesa,

Kai debesys nebe užstoja,

Dainuoju apie laimę,

Kurios ir žemėje nėra.

Į debesis pakyla vandenys,

Gesina įsiplieskusias kaitras,

Įsisiūbuoja Mėnuo,

Besivydamas Vakarę, –

Iš čia ir meilė uždegta…

Siūbuoja vėjas debesų laivelį,

Palinksta burė pakelta,

Virš debesų abu mes pasikėlę, –

Nebaisūs kirčiai ir audra.2021 m. balandžio 14 d., trečiadienis

Beržų muzika

 


Kaip gera vakarais

Į muzikos pasaulį pasinerti, –

Apgaubia sutema,

Seni prisiminimai – šventė

Mano mūruose…

Siūbuoja prieš akis

Baltų beržų kamienai,

Lenkiasi žalios kepurės,

Atrodo, kad ir tu šalia,

Dar jaunas mokinukas,

Bet smalsus jau vaikas,

Balta burė jūroje…

Nuščiūva vakaro tamsa,

Tylu už durų,

Juodas mano langas,

O širdyje vis skamba

Kažkieno sukurta muzika,

Kalbina ir žiūri...

O gal tu ją man sukūrei?Patirties perspėjimas

 

Prisimenu, kai sirgdavo vaikai,

Kokia ilga naktis prie lovos,

Jie ir dabar prisimena akis,

Nors dienos išsiplovė…

Bejėgis visada jautiesi

Prieš ligą ir likimo blogį,

Prisimenu paliekančius žemę

Vienintelius gimdytojus,

Teko užmerkti jiems akis,

Senatvė – nepataisoma,

Bet turi logiką…

Keliauju atviru keliu,

Išsiskyrimai, netektys

Ir ašarų pakalnė,

Kai vyro netenki,

O jo plaukai – dar ne balti, –

Pati jaunystė akyse,

Sapnai po to vis lydi slogūs…

Žiūriu šiandieną į vaikaičius –

Linksmi bėgioja,

O kas jų tyko iš paskos,

Juslus daraisi ir žvalgaisi, –

Praeities duobės juk atsikartoja.


Civilizuotas žmogus

 


Paukščiai meta plunksnas

Prieš tolimą rudens kelionę,

Pakeičia spalvą žvėrys,

Prisitaiko prie žiemos,

Nors laikrodžių neturi,

Neskaito ir televizorių nežiūri,

Kalendorių lapelių neplėšo,

Bet laikosi gamtos tvarkos, –

Saugo savo sveikatą ir vaikus.

Žmogus prasėdi suoluose

Dvylika ar kiek metelių,

Pavarto apie meilę žurnalus, –

Kokie puošnūs viršeliai,

Kiek atvirumo – nuogumos,

Bet kiek skyrybų

Per didžiuosius ekranus…

Paukščiai iškeliauja ir sugrįžta,

O žmogus?


2021 m. balandžio 13 d., antradienis

Parodyk man kelią

 Taip seniai buvau laukuose, –

Akys atprato,

Nematau žalumos,

Plikas dar takas,

Juodas grumstas dirvono,

Pempės vis šaukiasi...

Taip seniai nemačiau ežerų, –

Jų mėlynė – dangus,

Širdį suspaudžia,

Pasiilgau ir Paukščių Tako,

Gal žvaigždės apako…

Taip seniai nemačiau

Baltų gulbių ir gulbinų,

Ištikimybė vaikams šiandien skatina –

Eiti tiesiu taku,

Kol berželiai išsprogs,

Žilvitis pamerks šakeles

Į vandenį šiltą…

Taip seniai nemačiau kalvotų šilų,

Kur mėlynės – prie tako,

Nuskini ir į burną dedi,

Niekuo nepagardinęs,

Saldu, kaip jaunystėje

Pirmas bučinys,

Išlikęs per amžių…


2021 m. balandžio 12 d., pirmadienis

Laukinė obelis

 
Braidydama upelio srovėmis

Į jų gelmes žiūrėjau

Ir supratau – tai prigimtis,

Kurią ir visada turėjau.

Sielos gylis – praeitis,

Einu į ateitį žiūrėdama,

Plaukiu srove, kol suradau

Ir savo srovę, ir stebėjimus.

Šiandien esu stipri, –

Siekiu dangaus aukštybių,

Nesu nei paukštis, nei gėlė,

Baltąja obelimi žydžiu,

Kaip žydėjau.Paukščių keliu

 
Rudenį palydime paukščius,

Nesusimąstydami, ar jie visi sugrįžta, –

Nemoju nė ranka, nė kepure,

Klausausi gervių klyksmo,

Sugrįžtančių…

Jos skrenda tik ta kryptimi,

Kur veda motina,

Kelintą kartą skrendanti,

O kiti seka iš paskos

Minėdami vaikystę…

Pavasarį atskrido paukščiai,

Prie gimtų vietų nutūpė,

Ir naujus lizdus suka,

O kiek vienišių sklando danguje,

Pievų slėnius nutupia

Ir laukia būrio rudenį?

Tokia tvarka – tokia rūsti dalia,

Kada jaunikliai džiūgauja…

Kuriame esi pulke,

Kokį tau pavasarį

Vėjelis šįmet atpūtė?Dainuojanti viltis

 
Nepražysta medis ir nesprogsta,

Kol žemė nesušyla,

Nepasiekia jo šaknų

Saulutės spindulys,ta

Vėjas linguoja, glosto, –

Pradžių pradžia –

Iš mėlyno dangaus…

Auginame vaikus atsidėkodami

Savo tėvams, galvodami,

Kad bus laimingesni,

O laimė – iš dangaus,

Į žemę spinduliu ateina,

Dainuoja ilgesys širdy...

Suspėsiu, gyvenimas – toks ilgas,

Palauksiu dar metus,

Kol vaisius užsimegs

Ir obuolys nukris...

Rudenį lapai nubyrėjo,

Iš sėklų vėl kiti išdygsta,

Juose – vienintelė viltis…

Pradžių pradžia –

Sėkla rojaus obuoly.


2021 m. balandžio 11 d., sekmadienis

Laimingos šypsenos

 
Nereikia iš tavęs

Man tūkstančio žiedų,

Užtenka ir vienos žibutės,

Nuskynei ir padovanojai,

Akyse nušvito…

Nereikia pluošto spindulių,

Užtenka vieno, tikro, lydinčio,

Pasižiūrėjau į tave

Ir akyse nušvito…

Nereikia šimto bučinių,

Užteko vieno – šypsausi,

Visą gyvenimą turiu

Ir tavo akių šypseną…

Nereikia žodžių iš dainų,

Sukūrei man pasaulį šitą,

Dar iki šiol girdžiu vienintelį,

Kaip akių švyturį,

Prie lūpų pirmą gėlę

Priglaudžiau ir šypsausi.


Atvelykis

 
Pavasario sulaukę,

Laukiame gamtos prisikėlimo,

Šventėms ridename,

Kaip žemę, kiaušinius,

Margas pasaulis,

Kaip išmargintas kiaušinis,

Gerumo meldžiame

Iš žemės ir dangaus.

Koks lukštas –

Toks bus mūs likimas,

O vidury – užgimstanti viltis, –

Sukvieskim iš pasviečių

Išsibarsčiusius vaikus,

Tegu bus metai sotūs

Ir laukai derlingi,

Po porą dėkime

Ant stalo kiaušinius.2021 m. balandžio 10 d., šeštadienis

Ramybės takeliu

 
Ramybės valandą

Einu pavasario gatve,

Pirmosios gėlės žydi,

Žibutės laimės linki,

Po langais – spalvų gama,

Tarsi vaikų galvelės

Dar pradinėje mokykloje…

Eidama vis matau takelį,

Vedantį į mokyklą,

Atneštas pirmąsias žibutes,

Kaip meilės žymę.

Takeliai susijungia,

Suplaka širdis, –

Čia dar gyveno

Mano mokiniai,

Retokai sutinku,

Išvykę.
Vėjo kely

 
Šilta banga užplūsta,

Kai skamba muzika graži,

Vilioklė naktis atsibusta

Ir būname arti…

Lengvesnis ir išsiskyrimas,

Kai mylimu tiki,

Dar prisimins senus takus, –

Žiedeliais apsibėrę

Ėjome į ateitį,

Dabar – keliai kiti…

Meilės dainos ir graudina,

Ir kelia eiti,

Dar kartą išmėginti laimę,

Išgirsi balsą,

Kažkada girdėtą,

Saulė nušluostys ašarą,

Kai niekas nematys…

Vėjeli, palydėk mane

Savam kely.
2021 m. balandžio 9 d., penktadienis

Poezija – ne darbas

 
Kriaučius – be skrandos,

Šiaučius – be batų,

Jie skuba dirbti,

Net turi šeimas,

O kiti dirba – iš azarto, –

Atimtų plunksną iš poeto,

Be virvės pasikartų.
Per duoną – meilė

 
Kad liktum sveikas,

Kabiniesi dantimis

Į žemės kietą gruntą,

Leidi giliau šaknis,

Tenai – vanduo, –

Iš požeminių vandenų

Gyvybę siurbia...

Iš debesėlių surenku lašus,

O iš vandens – ir kraujas,

Tik nusidažęs ta spalva,

Kuri gražiausia,

Nepamainoma…

Užaugę mokome vaikus

Pažinti ir pasaulį,

Pasidalinti duona – laime,

Užrašyti žodį

MEILĖ.2021 m. balandžio 8 d., ketvirtadienis

Kibirkštys

 
Gyvenimas – kas dieną

Pakartojama giesmė,

Po vakaro maldos ateina rytas,

Meldiesi ir darbus pradėdamas,

Prausiesi veidą ir akis,

Kad vėl šviesą matytumei…

Gyvenimas – Giesmių Giesmė

Saliamono Salomitai,

Lauki ir viliesi,

Kad mylėtų ir sava vadintų,

Iki pabaigos vis prisimintų...

Kas vakarą svajonėse paskęstu,

Prisikeliu linksma kas rytą,

Saugau ir meilės kibirkštį,

Kad per dienas vienatvėje

Gyvenime nelikčiau.


Motinos praregėjimai

 
Kopi į kalną ir klausai,

Ar širdis lygiai plaka,

Žiūri į dangų ir matai,

Dar palengva saulutė teka…

Skubi į kalną,

Kaip visi vaikai,

O rūpesčių pakanka,

Darbe kiek užtrukai,

Namuose akys laukia…

Po daugel metų

Vėl skubi į kalną,

O danguje jau mėnuo slenka,

Ne ką ir padarei,

Sizifo akmenį tik ridenai,

Žvirgždas iš po kojų

Byrėti nepaliauja…

Gal šie – mano vaikai,

Kurie ir tuo pačiu

Keliu keliaują?Pirmi žiedeliai

 
Niekada neskyniau

Pavasario gėlių, –

Jos keliasi žydėti,

Trumpi koteliai dar netinka

Sukti į kasas,

Vainiką pinti – per anksti,

Suskumbu gėrėtis

Mėlynom akelėm…

Pirmas pavasario gėles

Pasveikina giesme paukšteliai,

Jos keliasi,

Matau,

Kaip iš po sniego keliasi,

Nors ir gležni lapeliai...

Oi, gera, širdžiai gera!
2021 m. balandžio 7 d., trečiadienis

Saugome

 


Oi, ne vienodai kelia galveles, –

Sniegulių linksta ir į žemę,

Baltos pakalnutės kvepia iš toli,

Nors dygsta prie krūmelių.

Braidau pakrantėse –

Purienų kilimėliai želia,

Prasikala lelijos iš vandens,

Pasikelia į saulę.

Gamtoje gerbiami sveiki,

Darželiuose apkaišomi ir saugomi,

O kas nemoka apsiginti nuo šliužų,

Nė čia, nė ten neauga.Pavasario gyvybė

 
Sutikime pavasarį,

Lyg šis jau būtų paskutinis,

Pašaukime daina,

Kurią tik mūsų sielos girdi, –

Greičiau skleisis lapeliai,

Žiedas pirmutinis,

Prasiveria ir lūpos,

Meilūs žodžiai sklinda...

Sutikime pavasarį, –

Būkime dviese,

Lyg paukšteliai girioje,

Plazdėdami sparneliais,

Giesmėje užmigę,

Iš naujo šaukime gyvybę…

Tokia skaisti diena,

Pavasarinės meilės dangus pilnas,

Jame – kelrodė žvaigždė,

Spindintis švyturys

Per vandenynus visus lydi…

Myliu.2021 m. balandžio 6 d., antradienis

Moters šventė

 
Man gera būti savimi,

Iš prigimties – žalių akių,

Daugaus mėlynėje liūdžiu

Vandenų platybės,

Ilgiuosi vyriškų balsų,

Švelnaus prisilietimo…

Man gera pakalbėt su tavimi,

Esi stiprus ir raumeningas,

Šalia tavęs esu gėlė,

Gležna ir besiilginti,

Gazelė, stirna…

Man gera šokt su drugeliu,

Jo sparnuose – trapi gyvybė,

Paskanina dienas

Nektaro lašeliu,

Svajas išpildo…

Jaučiu ir tavo norus –

Bus dienos gražios,

Kai būsime toliau

Nuo vienas kito,

O dainoje – kaip vienas,

Rankomis susikibę.


Gyvenimo meilė

 
Gėlė skirta – žydėti, –

Jos ir taip trumpas gyvenimas,

Gėrėdamasi jų žiedais

Ir ugdau savo valią…

Koks būtų varganas medelis,

Be viršūnėlės ir šakelių,

Net lapas pasodintas želia, –

Tokia ir paskirtis gyvenimo…

Žaliuoja pamerkti,

Išleidžia lapelius,

Žilvitis – net šaknelę,

Pražysta karklo pumpurai

Geltona saule…

Koks tavo gyvenimas?2021 m. balandžio 4 d., sekmadienis

Prisikėlimas

 
Virš debesų – šviesu šviesu,

Saulės ranka,

Tik aš ir tu…

Iš debesų – lietus lietus,

Jūros banga

Supa ir mus,

Tampam lašu…

Tarp debesų – tamsu tamsu,

Kur ta šviesa,

Sauganti mus,

Būsim banga

Virš debesų…

Nuo debesų – lašas lašu,

Jūros banga

Sugeria mus,

Giliai po žeme

Atsivers ir dangus.


Seni veidrodžiai

 
Į ką mes būname panašūs,

Kai einame į puotą?

Jaunos mergaitės

Pasidažome ir matome 

Save ir veidrodyje

Mažų mažiausiai –

Į princesę…

Pašokdina karalaitis

Ir bėgame prie krosnies,

Prijuostę apsijuosiame

Ir būname panašios į tarnaitę,

Kurpaitės aukso

Nebešoka valso,

Kai prisvyla puodai…

Į ką tu nori būti panašus,

Bernužėli iš kaimo,

Širmi žirgai sužvengia,

Prakaitu atsiduoda,

Abu susėdame už stalo,

Valgome juodą duoną,

Srebiame iš puodo, –

Dabar – vienodi.Iš dangaus – į žemę

 
Daugiau iš dangaus gaunu,

Negu jam atiduodu, –

Saulutė šviečia,

Antrina žvaigždėmis,

Mėnuo šypsosi iš po debesėlio,

Šis palaisto žemę,

Apdovanoja ugnimi…

Daugiau iš žemės gaunu,

Negu jai atiduodu, –

Vanduo ir duona,

Gerumas ir viltis,

Artimo širdis…

Gyvenu tikėjimu, –

Ateis ta valanda,

Kai pasibels Kūrėjas,

Priglaus

Ir sava vėl pavadins.

Prisikėlimas

 Norėčiau, kaip visi,

Kad nors vienas langas

Būtų į pietus,

Greičiau pavasaris ateitų,

Žydėtų mėlynos žibutės,

Tulpės skleistųsi…

Varnėnai, pasiilgę inkilų,

Giesme gyvenimą pralinksmintų,

Prie stalo nepaliktų per šventes

Senelių vienišų,

Kažkas pasveikintų, ateitų…

Oi, norų – daug daugiau,

Nei išsipildymų slaptų, –

Mažiems, kad augtų,

Sveikatos – jų tėvams,

Gyvybės vaisių…


Pandeminės Velykos

 


Ona Baliukienė


Namuose ramiai tupiu,

Perinu sau viščiukus,

Kai bus šilumos daugiau,

Kieme saulė pasidžiaugs

Geltonplaukiais ir margais,

Kaip visi – mažais vaikais.

Šios Velykos – su savais,

Vieno kiemo tik vaikais,

O kiaušiniai – dideli,

Ir viščiukai bus geri.
2021 m. balandžio 3 d., šeštadienis

Laimės ir sveikatos!


2021 m. balandžio 1 d., ketvirtadienis

Burkuoja balandžiai

 
Nulis lietutis

Ir prasiskleis magnolijos

Gatvės alėjoje,

Laukia žiedų

Jaunimas ir seni, –

Parke sumirga plukės,

Petro raktažolės prisikėlusios,

Visi kalneliai

Žiedais apsnigti…

Trumpas pavasaris,

Kaip nuostabi vaikystė,

O po žiemos –

Gyvybės pilnatis,

Nužydi žiedai ir nuvysta,

Kasmet naujai suvirpa

Iš nuostabos širdis, –

Toks gilus laimės ilgesys,

Einame taku pramintu

Ir šį pavasarį…