2016 m. rugsėjo 16 d., penktadienis

Berželiai
Ant kalno – trys berželiai,
Pakalnėje karklai,
Taip, kaip dainelėje,
Kurios gal nežinai...
Aukščiausias – tai vyriausias,
Kitiems – žemės mažiau,
Todėl ir neužaugo
Visi iki dangaus...
Prie kelio – dar takeliai
Ir pėdsakai seni, –
Nejaugi tik dainelėje,
Tokie platūs visi...
Vingiuoja palei mišką,
Lyg kokioje pily,
Prie drebulės ir liepos
Vis kala ir būgnuoja
Raibasis genys...
Ant jų balkšvų kamienų –
Šešėliai nuo šakų,
Tokie ilgi, kaip siūlai,
Kuriais mes surišti...
Dar žiūri nuo kalnelio
Beržai žali,
Todėl ir šią minutę
Esi mano širdy.

Komentarų nėra: