2016 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis

Ką patyriauGyvenimas – kova
Dėl duonos, sriubos, vietos,
Nusišypsos, kas to nepatyrė,
Sutiks su tuo,
Kam buvo taip sunku,
Kad šaukšto nepakėlė...
Prakiūra net dangus,
Lyg ašaros pabyra,
Kada senatvė ranką tiesia.
Bet eina ir išeina
Net visai maži,
Šeimos maitintojas išeina;
Daug metų lieka puslapiai tušti,
Jų neužpildo niekas.
Neprirašysiu lapų, neišdrošiu šaukšto,
Tikrojo paveikslo nenupiešiu,
Galiu tik palinkėti kiekvienam,
Kad ilgai liktų dviese...
Komentarų nėra: