2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienis

Naujagimiai visų laikų

 


Geriausia būtų buvę

Tais laikais negimti,

Kai švilpia kulkos virš galvų,

Juoduoja ir nuodėguliai

Nuo karo gaisro,

Bet ir už šiuos žodžius norėčiau

Atsiprašyt savo tėvų…

Praeina neganda ir vėl sugirgžda svirtys,

Mazgojami naujagimiai

Visų laikų,

Senatvėje vertėtų nusilenkti,

Nes tėvas nepakėlė šautuvo,

Nekrito kraujo lašas

Ir ant jo vaikų…

Ačiū, kad gimiau ir gyvenu.Laiptai

 
Vaikystės metai – pirmas laiptas,

Medinis slenkstis ir asla.

Žiemos metu – medinės rogės,

Švilpiu su vėju nuo kalnelių,

Senam name – pradinė mokykla…

Daug metų mokslas –

Vis prie žibalinės lempos,

Kitas laiptelis – jau su elektra,

Tai – Laimės žiburys

Su daug laiptelių,

Kai ugnį nešė daugel rankų,

Po ilgų metų

Įsižiebė ant akmenų

Ryški šviesa…

Prisiglaudžiau prie Puntuko,

Apglėbiau jį rankomis –

Kokia iš jo pasklido šiluma, –

Turbūt čia – paskutinis laiptas,

Kurį įveiksiu

Su medine lazda.
2021 m. lapkričio 24 d., trečiadienis

„Mokslas’’

 
Įdomu, kaip jautėsi

Pirmieji fizikai ir astronomai,

Kai apskaičiavo gan tikslius

Planetų ir žvaigždžių kelius,

O tokie prietaisai

Dar stovi ligi šiolei,

Seka iš tunelio

Ir šviesmečių žingsnius…

Ką mato Lietuvos

Šių laikų žmonės,

Kaip dingsta šviesos

Už kelių dangoraižių,

Giedrą naktį mato savo akimis,

Užverti galvą ir junti,

Kaip sukasi dangus

Drauge su tavimi.2021 m. lapkričio 23 d., antradienis

Žiemos laukiu

 
Tyriausią meilę paskiriu

Pirmajai snaigei,

Sniegui – balta balta,

Dar žemė iš vidaus alsuoja,

Tirpdo sniego skraistę,

Neleidžia paskutinei gėlei

Per anksti užšalti…

Skrendu, krentu į pusnį,

Baltos žiemos laukiu, –

Bus visur balta balta,

Nors ir šalta…

Ant visada žalių šakų

Nutupia spalvoti paukščiai,

Mirgantys it žiburėliai,

Sniegenų plunksnelės – rausvos...

Žiemos laukiu.2021 m. lapkričio 21 d., sekmadienis

Brangūs gimtadieniai


Iš daugybės švenčių
Renkamės brangiausias 
Sukaktis, gimtadienius savųjų,
Geriausius artimų,
Nepamatai, kada vaikai užauga,
Vyrais tampa,
Bet vis dar būna prie namų.
Tėvams jie lieka visą amžių
Geri vaikai, 
Vis šaukiami mažybiniu vardu, -

2021 m. lapkričio 20 d., šeštadienis

Artimieji


Sydney, Australija

Iš tolimų kraštų
Skrenda meilės paukščiai,
Aplanko mylimus, savus
Ir perduoda žinias
Per vandenynus,
Kalnus aukštus,
Kad esame šalia...
Kas labiau atsišauks,
Jeigu ne artimieji,
Nebent sparnuotas paukštis
Sveikina džiaugsme,
Nutyla audros vėjas,
Pasislepia už debesų
Ir neganda juoda...
M. K . Čiurlionis piešė
Skrendantį padebesiais 
Galingą paukštį,
Sukūrė muziką visiems laikams,
Kad visada tikėtume,
Kas gera jums ir man.


 

2021 m. lapkričio 19 d., penktadienis

Kalėdinė žvaigždžių girlianda anykštėnams

 Dviračių takas palei Šventąją

Man ligi šiol dar šviečia

Ryškiomis žvaigždėmis,

O nepasiekiamas iš jų girliandas

Apšviečia mėnuo naktimis…

Šiandien ir vėl įsibridau į Šventąją, –

Koks tylus vakaras,

Nors mėnuo ir užtemo,

Sužibo širdyje viltis –

Ateis kita karta,

Ilgesnį tiltą pastatys,

Upėje ir antys nardys,

Per vasarą čirens svirplys…

Einu mediniu tiltu,

Girdžiu ir šlamančias pušis,

Vaikai dainuoja „ Dainų slėnyje’’,

Tūtuoja bėgiais link Rubikių

Siaurasis traukinys…

Kas kartą čia buvojo,

Pritars ir „ačiū’’ pasakys.