2016 m. rugsėjo 21 d., trečiadienis

Pirmajam vaikaičiui – gero kelio
Džiaugsmo banga
Užlieja širdį, visą kūną,
Kai sekasi jauniems,
Nes jų drąsa pasiūlo
Ir senam gyventi,
Kad pamatytum visą būrį
Vaikaičių ir kitoms kartoms.
Tada pradžiugina gėlė,
Medis už lango,
Jo liemenį apkabinu,
Dėkoju žemei, kuri užaugino
Ir leido būti tvirtu
Ąžuolu miškų...
Tebus ruduo visiems laimingas,
Numes senus lapus,
Kad sprogtų naujas,
Dygtų šalia gilė
Ir ąžuolų giria ilgai žaliuotų,
Būtų vainiku.Komentarų nėra: