2014 m. lapkričio 15 d., šeštadienis

Užuojauta artimam


Stasys Makaraitis

R. I. P

Virš stalo tupi paukštis,
O lovoje – gėlė,
Kuri vis piešė ateitį,
Panašią į save...
Kokia nematoma versmė,
Kurti – gyventi,
Išseko rudenį...
Ant sienų atmintis gyvena,
Medaliuose – istorija
Tėvynės mūsų
Ir visos praeities...
Vaikai – tai paukščiai,
Gieda, ne verkšlena
Berželiui ant šakų...
Išskrido amžinai,
Kada pasibaigė giesmė –
Tylu, tylu...

Komentarų nėra: