2014 m. lapkričio 20 d., ketvirtadienis

Protingas varnas
Kiek sužinojai svetimoje šaly,
Drauguži, juodas varne?
Ką pajutai po savo kojomis,
Kai bridai per pusnis?
Ką išmainei ten būdamas,
Gal savo vargą
Numetęs buvai nuo sparnų?
Ką iškapstei smėlynuose,
Gal radai gėlą vandenį,
Nesuterštą ir tyrą,
Kaip namuose tėvų,
Kaip sėmei jį ir gėrei,
Lašėjo rasa jis
Ir nuo rugių gubų...
Oi, gal ir jis apkarto,
Jei neturėjai net snape
Saldžiųjų žodžių – burtų,
Nuo visų negandų?
Ką dabar paguldei į drobę
Ir nutarei pakasti,
Gal pastatyti net paminklą
Ant tėviškės kalvų?
Gyvens jisai ne šimtą metų
Ir ne tris šimtus,
Primins kaip rudenį ir žiemą
Ieško medžio,
Kad tūptųsi ant jo šakų, –
Tenai šilčiau, saugu...
Neverk, tik šildykis mažu lašu.Komentarų nėra: