2014 m. lapkričio 8 d., šeštadienis

EikimeMes abu pereisime upelius,
Kitoje pusėje Neries
Ir tiltą pastatysime,
Kad visi eitų ten, kur mes,
O muzika gaivintų...
Mano skarelė – tau ant kaklo,
Aš – su tavo kepure,
Dabar jau tarsi surakinti.
Per miesto skersgatvius
Ir iš akmens gatves, –
Storiausios muro sienos –
Tai amžiaus paminklas.
Ir tu, ir aš
Kalneliuose Subačiaus,
Šv. Onos bažnyčioje
Nurimę pasimelsime...
Gyvenimas kelius nutiesia
Tiktai eikime.Komentarų nėra: