2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

Nuoga mintis
Mes gimėme
Nuogi ir šaukiantys,
Kada sušylame, vėl būname nuogi.
Kai žiemą šalta,
Jeigu niekas neapauna,
Bėgiojame po sniegą
Ir visai basi.
Kai alkanas žiūri į dangų,
Bet neko neprašai
Ir alkio nejauti.
Kiekvienas už save
Lygi nuogumo kaunasi,
Kol kraujo lašas
Lieka ant kaktos,
Kaip amžina dėmė.
Nuogumas, sako, nuodėmė,
O kas jau nuogas,
Tas atidengia savo sielą,
Tegu apspjaudo...
Gal ir prie visko pripranti?

Komentarų nėra: