2014 m. lapkričio 12 d., trečiadienis

Proto simbolis

Pagal Albino Šileikos prieverpstes


Pelėdos naktį
Savo vaikus peni,
Pamoko amato gudraus,
Ne veltui jas ir gerbė
Dar mūsų senoliai,
Vadino gudragalvėmis,
Nes saugoja miškus
Ateinančioms kartoms.
Vaikai išrašo ant lentelės
Gražius ornamentus,
Skaičiuoja minutes,
O kiti danguje žvaigždes,
Kada išmoksta rašto, raideles,
Nes tėtis pasakoja,
Kas jų namuose gyvena,
Po liepos lapija žalia...
Pelėda puošia namą,
Nepaprasta ta prieverpstė,
Kurioje žiba ir pelėdos akys
Vaikams, vaikų vaikams...

Komentarų nėra: