2019 m. spalio 13 d., sekmadienis

Žodžių liūtis
Prityręs gaspadorius,
Nupjovęs javus,
Grūdus ilgai džiovina,
Sumalęs supila į kubilą,
Kepa duoną, blyną..
Kas pasilieka – ateičiai,
Išvėto, vėl pasėja,
Kiekvienas grūdas žemėje,
Išdygęs ir belaukdamas pjūties,
Pražysta saulėje ir vėjuje…
O šis – rūpestingiausias,
Nė prašyti nereikėjo,
Atginė debesėlius,
Palaistė darbą,
Pasilikęs grūdas išleido daigelius, –
Taip žodis ir giesmė
Per trobas ėjo…
Myliu vėją.
Komentarų nėra: