2019 m. spalio 6 d., sekmadienis

Aukso žiedai
Bus gaila skirtis,
Kai iškris vėl snaigės,
Nuguls ant lapų,
Pasislėps žiedai,
Žalumos laikas neilgas,
O baltojo nelauki,
Bet ateina nelauktai…
Kas pasikvietė rudenį,
Paauksuotais pakraščiais,
Kur prisiglaus po mėnesio,
Nejaugi pasipurtys
Baltais gruodo plaukais?
Ne gaila skirtis,
Greit nutirpsta snaigės,
Širdy – balti žiedai,
Mano pavasaris
Ateis.Komentarų nėra: