2019 m. spalio 8 d., antradienis

Lietuvai
Linkėkim savo šaliai
Tiktai vieno – susiklausymo,
Kad visi gyventume,
Lyg bitės avily,
Vienai motinėlei medų neštume,
O ji maitintų mūs vaikus
Dideliame būry…
Žiūrėtume, kad širšės,
Garbės ištroškusios, neužpultų,
Būtų mažiau tranų,
Visas landas į avilį lipdytume
Kvapniu vašku.
Linkėkime, kad mūs tautos gerovei
Žydėtų sodai ir miškai,
Ne žodžiais keltume tvirtovę,
O tik puikiais darbais, –
Iš čia ir dūzgia
Mūsų aviliai.Komentarų nėra: