2019 m. spalio 8 d., antradienis

Širdelėje
Kaip būtų gera,
Kad kiekvieną dieną
Jausčiau šventę,
Būtų sveiki vaikai,
Nesigirdi šūvių šiandien,
Nuo fejerverkų sudreba
Tiktai langų stiklai…
Kaip yra gera,
Kai matau mamas, –
Jos glosto vaikų galvas,
Vedasi už rankos iš darželio,
Meiliai kažką kalbą,
O jų akys seka,
Džiugiai jai atsako:
„Mama, tu brangi labai’’…
Kaip man šiandien gera,
Kada krenta klevų lapai,
Vaikaičiams pririnkau,
Širdele sudėjau
Ir pabučiavau.

Sūnui ir jo šeimai


Savo vaikų brangių
Juk nematau kas dieną,
Bet sveikinamės ir palinkime
Puikios dienos ir valandų,
Kad jaustumės ne vieniši…
Kai už langų – ruduo,
Tegu ir saulėtas,
Ir švyti mėnesienoje,
Prie motinos širdies
Glaudžiu savo vaikus
Kiekvieną dieną.
Laiminga ta diena,
Kada paglostau ranką,
Matau akis į akį,
Kai žiūrime į kiemą
Ir pro langą vieną.Komentarų nėra: