2019 m. spalio 6 d., sekmadienis

Pasikalbėjimai
Pasikalbėjimai su savimi –
Tai prarastų dienų istorijos,
Jų neužpildysiu skausmu,
Pravirkstu pasakodama,
O kažkas tik nusijuokia,
Pirštu į smilkinį parodys…
Nepatikės, kad šokau,
Visą gyvenimą dainavau,
Mažus už rankų per laukus vedžiau,
Miškų takus aprodžiau,
Pasakas sekiau,
Maldoje suklupusi tik sau išpažinau,
Kiek būta grožio…
Pasikalbėjimai – tik sau,
Netgi tau to nesakiau,
Kaip klykė pempės – pabaidžiau,
Maži vaikai išsibėgiojo po dirvoną,
O smilgos buvo aukštos,
Aukštesnės už mane atrodė…
Užaugo medžiai – neseniai mačiau,
Papasakojau jiems,
Nesijuokė,
Suprato ir be žodžių.
Komentarų nėra: