2019 m. spalio 7 d., pirmadienis

Takai į sielos gilumą

Minu takus,
Kur buvo tėvų brydės,
Mano vaikai nuties kelius,
Vaikaičiai – vieškelius,
Akmenimis išgrįs juos…
Kiekvienas grindinys suskeldėja,
Dažnas suyra,
Taip metų metais,
Mano dienos byra...
Kažkada girdėjau sukant rylą,
Tas garsas tik sapne
Vis pro ausis praslysta,
Imu į ranką plunksną,
Prakalbinu taip lyrą,
Minu takus
Į nebegrįžtančios jaunystės
Gilumą,
Kad ir tu pratęstumei
Dar sielos atgimimą.
Komentarų nėra: