2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

Saulėlydžio šypsenos
Tarp dviejų kalnelių
Saulutė įstrigo,
Eime pasivaikščioti,
Mes nepramigome...
Vaikelis vis klausia:
– Kas ten gali būti,
Kai kelias ji rytą,
Kas lovą pakloja,
Kas auna batukais,
Kas paduoda paltą,
Kur pirštinės margos,
Kurioje rankovėje,
Kas ves į darželį,
Ar mokės rašyti?
– Saulutė neturi
Rankų, kojyčių,
Kai bėga per mišką,
Lapeliai nušvitę,
Nuo kalno – ant kalno
Debesų paganyti,
Gėlių aplankyti...
Vaikai – kodėlčiukai,
Viskas jiems rūpi,
Močiutė nespėja
Su jais į kalnelį,
Nė jiems atsakyti...
Parodo medelį ir būrį antyčių,
Tegu pats išmoksta
Skaičiuoti, klausyti,
Ką matė per dieną,
Jau pats užrašyti,
Kaip krenta lapeliai,
Ant rausvos padangės
Nupiešti saulutės
Saulėlydžio šypseną…
Bus lengva ir gera
Po to ir mokykloje.Komentarų nėra: