2019 m. spalio 30 d., trečiadienis

Mandagumo vizitai
Nueinu, kai kviečia
Net į dažną šventę, –
Visi pasipuošę,
Kokardas užvertę,
Gaidžiais apsivilkę,
Aš tik vištos plunksną,
Užsieniuose pirktą,
Užkišu už lanko;
Skrybėlė – po eurą,
Tiek pat ir už paltą,
Sugieda gaideliai,
Nuo laktos pasprunku...
Ko gi ten tupėti,
Kada viskas brangu?

Komentarų nėra: