2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Vaizdų istorijos
Kiekvienas vaizdas
Pasakoja savo istoriją,
Kuri nepasikartoja,
Kiekviena daina
Turi savo melodiją,
Kurią kiti kartoja…
Kiekvienas žingsnis –
Žvilgsnis į save,
Širdies tvinksnis,
Sielos melodija…
Niekas neišdainuoja
Savo dainų gyvenime,
Iki paskutinio lašo neišpasakoja,
Kaip kirto žaibas
Ąžuolą miške,
Kodėl nulūžo jo viršūnė,
Kaip kinvarpos suėdė,
Bet net ir taip gyvenimą pratęs,
Tegu kiti žaliuoja…
Komentarų nėra: