2019 m. spalio 21 d., pirmadienis

Būkit palaiminti
Palaima visada ateina iš dangaus,
Palaimina vis motina vaikus,
Kai su išeinančiais
Į kelią – žmones,
Kartais atsisveikina,
Palaimina bažnyčioje,
Prideda kryžių prie kaktos,
Kad būtume ištikimi saviems,
O iš paties vidaus,
Širdies, galvos – minties,
Nušvinta veidas ir tada
Ateina laimė …
Stebėjausi savo mama,
Kokia ji buvo dar graži,
Kai mano metų jau sulaukusi, –
Paliegęs kūnas nuo ligų,
Bet švietė akys,
Šypsena mirgėjo lūpose,
Kai anūkėlius glaudė…
Laime ateina iš vidaus,
Nepameluota, nepagražinta, –
Tokia yra visa
Ir dangiška palaima.

Komentarų nėra: