2019 m. spalio 22 d., antradienis

Netektys
Dieve, padėk tau
Įveikti negandas ir skausmą,
Tėvo ir motinos
Niekas nepakeis,
Neužgydys ir sielvarto,
Nors bėga laikas...
Išeina nuo mūsų tėvai, –
Taip būna skirta,
Kada gimti ir gyventi, –
Kai užauginami vaikai,
Ramiai išeina į padangę,
Vaikai pasirenka sau kelią,
Dangus – lemtį…
Dažnai šie gimsta pamečiui,
Prie brolių – seserys,
Vieni kitus palaiko,
Kai nieko neturi,
Būna skaudžiausias laikas…
Tada prisiglaudi prie medžio,
Kapinėse kryžiaus,
Verki ir nesibaigia,
Lyg žemėje dar būtum pasiklydęs
Mažas vaikas…
Apsidairai aplinkui, –
Ne vienas Tu verki,
Šitiek paminklų – medžių,
Šitiek kryžių lenkiasi...

Komentarų nėra: