2015 m. sausio 10 d., šeštadienis

ŽemėjeVaikštau po kapines –
Ramybė ir tyla,
Visokie užrašai ir kryžiai,
Takeliai nuvalyti,
Nors kelias baigtas čia,
Kam kiek yra paskirta,
Tas eina takeliu,
Kol baigiasi šviesa...
Kiekvieną pakvietė tik laikas,
O kitų nėra...
Jie žuvo kovose
Gindami savo trobą,
Kiti iš tolimų šalių negrįžo
Kovodami už taiką, –
Yra juk ir tokia kova.
Senosios kapinės...
Kalneliai užpustyti,
Ant vienų – plytos marmuro,
Kitur – gėlė, vainikai,
Prie naujesnių – malda dažna,
O medžiuose vis zylės čirškia,
Kad artimieji visus pamatytų,
Žemė prisimintų,
Uždegtų saulė žvakutes...
Kada pasaulyje ateis tas laikas,
Kai niekas nebežus kare?

Komentarų nėra: