2015 m. sausio 31 d., šeštadienis

Dovanos dangausKaip ilgisi širdis
Skrajūnų paukščių;
Paimu plunksną pamestą,
Į dangaus mėlį padažau,
Rašau, kas gera,
Kas gražu pasaulyje,
Kiek yra džiaugsmo
Man ir tau...
Kaip ilgisi siela melodijos,
Kurią atlieka vėjas
Prie durų, už langų,
Kaip šiaušia plunksnas,
Pakelia įsibėgėjęs
Virš debesų...
Nutilo paukščių čiulbesys,
O smuikas kalbina,
Kas žemę ir pasaulį tvėrė,
Dėkodamas už viską,
Ką iš jo gavau.


Komentarų nėra: