2015 m. sausio 29 d., ketvirtadienis

Emigrantai
Statai, kaip inkilus
Gimtų kraštų varnėnams;
Iš stiklo ir metalo,
Jau ne medinius,
Kokius senelis kėlė
Į sprogstančius pavasarį
Baltuosius berželius...
Oi, jie parskridę
Visada čiulbėjo
Apie kitus kraštus,
Ką matė ir girdėjo
Papasakojo ir gimtinėje,
Kaip daugelis išskrido
Nuo juodo debesies
Ir slenkančių audrų...
Atūžia vėjai, vėl nuūžia,
O duoną valgo
Tūkstančiai burnų
Ir geria tyrą vandenį,
Kaip saldžią sulą
Iš apdainuotų Lietuvos beržų...
Kur nutupia, ten lesa
Vaikai net nuo senų laikų.
Komentarų nėra: