2015 m. sausio 24 d., šeštadienis

Tėvynės giesmėsKiek paukščių mūsų miškuose...
Gandras – karalius;
Juodas – miške didžiausias,
Baltas – tėvo sode,
O volungė maža siūbuoja
Savo lizdą žalią,
Iš samanų, žievelių susuktą.
Pavasarį iš miego kelia
Varnėnas inkile,
O vieversys iš dirvos
Nuo velėnos kyla
Į melsvą dangų su giesme,
Kurią dainuoja ir artojas širdyje.
Prie jūros klykauja žuvėdros,
Lyg baltos vėliavos
Mažų laivų su burėmis
Linguojančiuose stiebuose...
O kur jos peri?
Gal visai kituose ir kraštuose,
Kur išskrenda nuo pat senų senovės
Mūsų broliai ir seselės,
Pardavę net žemes...
Ne visi paukščiai suminėti
Net ir „Anykščių Šilelyje“,
Paliko juos skaičiuoti ir globoti
Mums A. Baranauskas
Ir saugoti visas šventas giesmes.

Komentarų nėra: