2015 m. sausio 7 d., trečiadienis

Taip daromi visi darbai


Ona Baliukienė


Žiema, be jokio vargo,
Tyliai ir ramiai,
Padaro visus darbus:
Nutiesia ledo tiltus,
Supila ir sniego pylimus,
Nudažo juos baltai baltai,
Pakloja kilimus
Per visą mūsų žemę,
Kur gimėme ir klausomės
Senelių pasakų
Apie nykštukus, laumes,
Raganą ant šluotos,
Kai žiemos pūgos
Bastosi miškais...
O laukuose nukulia
Paskutinį smilgos grūdą,
Kepa pyragą saulėje,
Žėruoja pusnių kauburiai...
Pavakary kvėpuoja slibinai,
Pakyla net garai,
Jie pučia iš pat vidurių
Pakrautos krosnies dūmą,
Užsidega žvaigždelių žiburiai...
Labanaktis, vaikai.


Komentarų nėra: