2015 m. sausio 11 d., sekmadienis

Gėlių pasaulis
Audrutė Vaitkevičiūtė

Kiekvienas žodis – tai versmė,
Kuri prasideda rasa,
O iš gyvenimo upelio
Vaivorykšte pakyla,
Tada nuo vieno debesėlio krašto
Iki kito – jau per visą dangų kopia
Nebodamas žiemos pusnynų...
Kai gelia kojas,
Sužvarbsta rudenėjant rankos,
Žiūri saulutė į akis
Ir šildo metų rasą,
Iškelia iš gelmės,
Kas sieloje giliai ir šventa.
Tikėjimas – gėlė,
Balta, kaip gulbė,
Trapi ir paslaptinga,
Bet ir didžiulė laimė,
Kad gali kur atsiremti.
Ateina per lankas pavasaris,
Žiemos pusnynų atsikratęs,
Ir akyse – šviesa,
Mažytės rasos laisvė.

Komentarų nėra: