2015 m. sausio 10 d., šeštadienis

Laiko lobiaiAnt seno stuobrio
Surašytas laikas,
Papuoštas samana žalia,
Čia pat ir draikosi pilka,
Tarsi sidabras švyti,
Nušveista vėjo per audras,
Kita prilipusi prašo geruoju:
– Maitink mane.
Per jį net grybai aukštyn kopia,
Niekas jų nerenka,
Išdygsta ir žiemos viduryje,
Sušalę spokso,
Kaip drevę genys kala
Ir vis kažką suranda po žieve.
Kiek čia spalvų – tai žymės,
Kad ir gyvybė amžina...
Kitokie turtai ir užburti lobiai
Pavirsta kempine.
Komentarų nėra: