2015 m. sausio 18 d., sekmadienis

Kelių amžių karai


 Antoine Denis Chaudet


Skaičiuojami kare parkritę,
Bet prieš tai ir šūviai,
Prakirtę odą ir įsmigę
Taip giliai giliai,
Kad ir po daugel metų,
Kaip dėmė raudonai,
Dar nusidažo žemės marškiniai.
Karių ėjo kolonos,
Šypsojosi tik dvaro rūmų
Saugūs juokdariai,
Kai karo maršas grojo,
Lydėjo iš paskos ir šunys,
Kad gautų veltui kaulą,
Nešiojo juos šakalai
Į milines įsisiautę,
Vėl prašė duonos
Palikti amžiaus vaikai...
Kas girdė iš ąsočio,
Išsaugojo gyvybę,
Tam statė paminklus
Kiti šios žemės geradariai
Ir jautrūs meno žmonės
Pradėdami gyvenimą iš naujo.
Kartojosi ir vėl kartojasi
Tie patys žodžiai
Neparašytose dar knygose...
Oi, karai.

Komentarų nėra: