2015 m. sausio 21 d., trečiadienis

UžuojautaAtsisveikinimas su poetu Nyka Niliūnu

Kiekvienas medis
Iškelia savo vaikus
Aukštai aukštai,
Kad saulė pamatytų,
Bet vėjas purto,
Barsto, sėja ne laiku,
Ant balto sniego
Kur niekas niekada nedygsta...
Nakties tylos
Tokia jau apgavystė,
Kad ir išvykusius toli,
Pasiveja ir nukerta
Palieka kiemo vartai atviri,
Kur bėgo jų vaikystė.
Tamsa ir prošvaistės,
Takai jaunystės
Vienu akimirksniu pranyksta...
Akacijų žiedai žydės
Jau be tavęs,
Toli išvykusio.

Komentarų nėra: