2015 m. sausio 15 d., ketvirtadienis

Prabunda saulėNeturiu laiko,
Nes labai skubu,
Keliu iš miego žemę,
Sušildau ir miškus,
Ir mažas balutes,
Aptrauktas ledo,
O tavo širdyje jaučiu
Gerumo pradą...
Neprisimerk, tau į akis žiūriu,
Dar spindulys toks trumpas,
Nes keliuosi vėlai
Ir anksti guluosi
Už tolimo, bekraščio horizonto.
Kiek daug turiu nubėgti
Žiemos takeliu,
Kad visur būtų šilta.
Pasipuošiau gelsva skara
Ir apgaubiau pasaulį,
Čia kalasi jau žaluma
Ir kyla daigas naujas.
Padėk, neleisk ir tu,
Kad juodi debesys
Uždengtų saulę.
Komentarų nėra: