2015 m. sausio 12 d., pirmadienis

Garbė Ukrainai!Kai veda smuikas,
Skamba taikos himnas,
Paskui ir visi pritaria,
Pakyla ir į šauksmą eina,
Nes patiki melodija švelnia.
Dažnai nutrūksta stygos
Ir vedlys suklumpa,
Bet keliasi ir tęsia
Jau prikeltą dainą,
Kol neprašvinta rytas,
O dieną neša duoną
Ant balto rankšluosčio,
Kol dažo dangų vakaro žara.
Iš pakelių dar šunys loja,
Nes nesupranta, ką tauta skanduoja,
Ką reiškia laisvė
Tik žmonių kalba.
Gyvenimas ir laikas
Viską surikiuoja,
Net švilpiant kulkoms
Kalba vis melodija šventa.
Laisvė ir taika.
Komentarų nėra: