2015 m. sausio 25 d., sekmadienis

Nuo teroristų žuvusiemsSustingo kraujas,
Jis raudonas teška,
O jo klanai, ne lašas,
Ant gatvių grindinio
Ir namuose,
Toli skeveldros mirtį neša...
Kodėl? Už ką?
Paklaus net ir po šimtmečio,
Visi dabar prisimena,
Kas buvo ir prieš daugel metų,
Kodėl palaidota taika.
Nesirenka kulka,
Kas senas, mažas,
Visiems vienodai smogia
Sukruvinta ranka,
Kiekviename kare – teroro žymės,
Gražių karų nebuvo ir nėra.
Pagerbkime ir mes
Nekaltai žuvusius,
Nors tylos minute.
Komentarų nėra: