2015 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Žibutės ašaraVaikštau miške,
Kada saulė pakyla,
Bet nenukritusi rasa,
Oras tik šyla,
Girdžiu paukščių giesmes.
Jie kalba apie šalį,
Iš kurios sugrįžo,
Aš nebuvau su jais drauge,
Dabar tik paimu
Į ranką plunksną
Ir poeto jautrią lyrą,
Klausau melodijos,
Kaip skamba jų daina.
Miške varnėnai, zylės
Šneka tyliai,
O šarka rėkia net gerkle visa
Ir varna pritaria įkyriai...
Tegu – tai visas miškas,
Jo gyva darna, –
Didybė, skurdas –
Visada šalia,
Žiūrėk, žibutė apsiverkusi...
O gal tiktai rasa?Komentarų nėra: