2015 m. balandžio 28 d., antradienis

Protingas paukštis


Naujas Albino Šileikos darbas (Jo ir foto)


Aš – miško paukštis,
Bet visada ir prie tavęs,
Šaukiu ir tau vaikų,
Kad būtų, augtų
Tokie pat gražūs,
Kaip ir man savi,
Nors dar be plunksnų...
Išmokyk amato savus,
Kad kurtų sau gyvenimą
Ir su visais bendrautų,
Parodyk jiems pasaulį,
Kas net medžio širdyje,
Kad jam šakų nelaužytų...
Kai naktimis žiūriu,
Turiu akyse klausą,
Kiekvienas krebždesys
Atsiliepia į sielos ausį...
Stebiu pasaulį tik su tavimi,
Todėl esu pelėda,
Mokslo paukštis,
Drauge susuksime lizdus,
Kartu keliausime.

Ona Baliukienė

Komentarų nėra: