2015 m. balandžio 20 d., pirmadienis

Už taiką visame pasaulyjeTaika pasaulyje – gyvenimo tąsa,
Kai žmonės ramiai kuria,
Stato ligonines vaikams,
Senolių paskutines dienas gina.
Siaučia pasaulyje audra,
Kai ardo ir vieni kitus kankina
Ar degina tėvų namus,
Priverčia bėgti į kitus kraštus,
Kurių jie iki tol net nepažino.
Už taiką kelia motinos rankas,
Tėvai, pasaulio audrose pražuvę
Gyvenimui nebe prisikelia.
Kas jų vaikus augins,
Kai karo židiniai vėl atsinaujina?
Sutelkime savo jėgas gyvenimui,
Žmonių kūrybai.
Komentarų nėra: