2015 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Draugams iš Ganos

Kitos šalies vaikai
Iš tolimosios Afrikos,
Kur saulė šviečia
Mėlyname danguje,
Ten didelis žemynas,
Žmonės darbštūs
Ir myli žemę, kaip ir mes.
Yra ir dykumos, smėlynai
Ir miestai dideli;
Tiek daug žmonių,
Ten kelią žino,
Keliauja susitikti, pakalbėti, -
Gyvenimas toks trumpas,
Kad visko negali aprėpti,
O tiek žmonių,
Kiek žvaigždžių danguje -
Linksmų, liūdnų...
Puikus pasaulis,
Kada žmonės siekia
Taikos ir santykių gerų.
Gero gyvenimo
Ir laimės galiu palinkėti
Iš savo tėviškės,
Iš Lietuvos laukų,
Žalių miškų,
Kad paukščių giesmės
Mums drauge skambėtų
Ir prisiglaustų prie širdies
Šiltu sielos jausmu.

Komentarų nėra: