2015 m. balandžio 26 d., sekmadienis

Prieš 100 metų ir vėliau


Pranas Baliuka foto iš Australijos


Norėčiau, kad visi matytų
Pasaulį tokį, koks yra,
Suluošintus kare,
Jau vežimėliuose, kaip invalidus,
Kad būtų atmintis,
Kitiems sakytų:
„Aukų gana“...
Dabar šaukiu į jūsų širdis,
Kad visi drauge sakytume:
„Pasaulis juk šalia –
Visi prie vienas kito
Stovime ir klaupiamės
Kas dieną maldoje.“
Šiandien – gyvi,
O jau rytoj granitas
Kalbės ir už mane,
Todėl budžiu ir stoviu
Taikos ir meilės,
Nuskriaustų sargyboje,
Kaip pievos brydėje,
Kur pempės klykia:
„Nenužudyk mano vaikų lizde...
Ar girdite mane?“

Komentarų nėra: