2015 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Tarp visų
Pasirenka paukščiai medžius
Tik pagal savo norą:
Vieni aukščiau, kiti žemai
Susisuka lizdus,
O daugelis tik žemėje
Vaikučius peri ir vedžioja,
Todėl ir slepiamos spalvos,
Ryškių – labai mažai...
Yra ir paukščiai – giesmininkai, –
Gamta jiems davė balsą,
Kad linksmintų visus,
O baltos ir išdidžios gulbės
Retai kurios pasveikina
Į jų valdas atvykusius...
Mano giesmė tyli,
Vestuvėse nešoku
Ir savo baltą beržą
Vis rečiau apkabinu,
Pasidžiaugiu, kad auga jis į viršų, –
Siūbuojasi tenai varnėnų pulkas
Ir gieda mano daineles
Skambiu balsu...
Komentarų nėra: