2015 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Atvelykio praregėjimaiApylinkėse Vilniaus
Sensta ąžuolai,
O iš kitur jų gilės...
Koks paukštis margas
Nešėsi, pasėjo
Ir čia tik šaknimis
Į juodą žemę įsikibo?..
Subrendusius medžius
Pamilsta ne tik paukščiai,
Veriasi dangus
Ir saulė spindulį dalina,
Apšviečia ir senas dreves,
Pakviečia vėl į tėviškę,
Kur teka upė,
Šventąja vadinama...
Jos vandeniu palaiminti,
Ten gavę krikštą arba patepimą,
Kad kiltume aukštai
Ar prisiglaustume tvirtai
Su Atvelykio giesmėmis
Prie Anykščių krūtinės.

Komentarų nėra: