2015 m. balandžio 25 d., šeštadienis

PraregėjimaiOna Baliukienė

Dilgt širdelė, tvinkt ,
Akmenėlis šaltas slyst,
Grumstas trinkt...
Niekas dar nepamiršta,
Viskas žemėje ir šventa,
Tik dangus gilyn...
Mėlynos žibuoklių akys mirkt,
Kalbina geltoną drugį,
Kviečiasi artyn,
Išgiedos greit paukščiai
Giesmių tiradas,
Patylės vaikučius slėpdami
Po lapija...
Virptelėjo širdyje,
Kai sustojau šiandien
Po pražydusiu medžiu,
Suguldžiau mintis lygia eile...
Kas rytoj žiūrės
Į mėlynas erdves,
Kas pakels naujutėles
Baltas debesų bures...
Aš, gal kitas kas?

Komentarų nėra: