2011 m. liepos 26 d., antradienis

Poilsis

Kada guliu
Prigludusi prie žemės,
Kai rankos ilsisi,
Sunertos virš galvos,
Atrodo, kad širdis
Smarkiau stuksena
Ir kyla akys
Pro viršūnes medžių,
Kur gieda paukštis
Ant žalios šakos.
O virš manęs
Tik debesėlis brenda -
Taip pasiilgo siela tylumos,
Kur vėjas nepasiekia
Ir dangus be aido
Tylos, tylos, tylos...