2011 m. liepos 16 d., šeštadienis

Kirmėlynas

Kaip kinvarpos
Po sutrūnijusia žieve,
Kaip rąsto trandys -
Vis graužia, ėda
Ir tylomis gilyn
Vis veržiasi...
Nematomas
Lyg dulkių debesis
Pasipila iš landų
Ir byra ant žolės
Ant gatvės grindinio,
Kol kito medžio nesuranda...
O kas didesnė kirmėlė?
Kas vienas kitą
Pasiglemžia...

Komentarų nėra: