2011 m. liepos 21 d., ketvirtadienis

Rytas ir vakaras su meile

Nebūna vakaro
Be ankstaus ryto.
Kaip mažas vaikas
Vis akis keliu,
Kad tik galėčiau
Pamatyti, suskaičiuoti,
Kiek saulė turi spindulių.
O ji viena-nedaloma
Tarsi šviesi svajonė
Ištykšta rytuose,
Kur mėlynas dangus
Ir susisiaučia į miglas,
Nurieda per pakluones
Ir ant kalvos atsigula
Raudonas atspindys.
Tik ten, tik ten
Užkopsime abu
Už rankų susiėmę,
Kai ji į vakarą nuslys.
Ten meilė budi
Prie berželio pasirėmus
Ir mus sutiks.

Komentarų nėra: