2011 m. liepos 17 d., sekmadienis

Gimtosios apylinkės

Savos apylinkės -
Kurkliai, Skiemonys,
Anykščiai, Debeikiai;
Rubikių ežeras
Artyn vis traukia
Ir Alantos senelių
A+A kapai
Kaip viena pėda susišaukia.
Elmiškių ežerėlis,
Strėlupys, kuris vis Elmę
Apkabindamas sušunka:
-Kokia graži Tu,
Nuotaka mana!
Tolyn į Šventąją
Kartu nuplaukia.
O pievos, pievos
Prie gėlųjų vandenų!
Kaip ašara skaidri
Čia smilga auga,
Puriena galvą
Padabinusi einu,
O gal tai šviečia saulė?..

Komentarų nėra: