2011 m. liepos 28 d., ketvirtadienis

Nesaugu

Mažas aguonos grūdas,
Betgi jis stiprus
Ir taip ilgai žemelėje gyvena,
Jei nepalyja, per sausras
Ilgus metus išbus,
Išsaugos ir gyvybę savo...
O mažas gyvis
Toks smulkus,
Kad gali jį sutrypti kojos -
Mano,tavo,
O mūsų amžius toks klaidus...
Žiūrėk: ir mašina
Jį nuvažiavo.
Kas juos surinks
Ant viešo kelio paliktus?
Niekas jau nepastatys
Paminklo
Ir kryželio.
Oi, aplinkui
Taip dar viskas žalia...

Komentarų nėra: