2011 m. liepos 24 d., sekmadienis

Skiriu savo seseriai ElenuteiBrangioji mano sese,
Karo našle Tu save vadinai,
Nes tavo metų vyrai žuvo
Arba kare, arba po karo
Ir ištekėjai taip vėlai -
Mirė Tavo vaikelis...
O baigei mokslus
Tik tada, vakarine vadinamą,
Paskui ir Žemės ūkio akademiją,
Kai baigėsi sunkūs darbai
Pas gaspadorius ir prie dvaro.
Krikštamotė mana,
Tu auksaranke mano,
Kiek siuvinių, ir mezginių
Palietė Tavo ranka -
Ir vis su gyvulėliais,
Ir savais , ir svetimais,
Visas Tavo gyvenimas.
O kaip jauna Tu dainavai
Maironį ir Vaičaitį...
Kokias pati sukūrei daineles,
Kada vienų viena likai,-
Kaip vienkiemio liepelė.
Kur dabar Tavo mintys
Ir visi darbai,
Kas sunešios išlikusią suknelę?
Mano brangioji sese.

Komentarų nėra: